Sandvik logo
Jennifer Allerton (foto)

Jennifer Allerton

Styrelseledamot

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i matematik, fysik och geovetenskap. Chief Information Officer på F. Hoffmann-La Roche Ltd 2002–2012. Technology Director vid Barclaycard 1999–2002. Olika befattningar inom ServiceNet, USA, BOC (numera Linde), Cable & Wireless Business Networks och Unilever plc.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Iron Mountain Inc. och Barclays Bank Ireland plc.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

10 000.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.