Sandvik logo

Innovationer som skapar kundvärde

Sandvik Rock Processing Solutions utvecklar kontinuerligt tjänster och lösningar som hjälper våra kunder inom gruv- och infrastrukturindustrierna att förbättra sin produktivitet och hållbarhet.

År 2023 lanserade vi den tunga käftkrossen UJ443E. Käftkrossen är helt elektrisk och konstruerad för hårda och nötande tillämpningar. Den har utformats med ökat fokus på säkerhet, produktivitet och hållbarhet och kan drivas med extern elförsörjning, HVO eller diesel från den inbyggda generatorn.

Den tvådäckade sikten QA442 representerar den senaste utvecklingen av vårt dubbelsiktskoncept. Den har utvecklats med hållbarhet, produktivitet och lägre ägandekostnader i åtanke. Sikten är en högpresterande processlösning som är idealisk för att producera stora volymer av produkter för mineral-, ballast- och återvinningsindustrin.

DeckMapp är vår nya digitala lösning för slitagemätning av paneler för siktmedia. Med hjälp av algoritmer för datorseende och AI-modeller kan personalen mäta öppningar, uppskatta slitage, upptäcka feltillstånd och rekommendera panelbyten. Den ger komplett slitagedata och analyser för att minska mänskliga fel, skapar transparens kring siktens panelprestanda och ersättningsbeslut och ger även säkerhets- och effektivitetsfördelar.

Vårt nya sortiment av kompakta hydraulhammare är utformat med mångsidighet i åtanke och har en anpassningsbar stomme. De tre kompakta modellerna kan anpassas för att passa olika kundbehov och tillämpningar.

Den tunga käftkrossen UJ443E i ett stenbrott (foto)
Käftkrossen UJ443E är helt elektrisk och utformad med säkerhet, produktivitet och hållbarhet i fokus.