Sandvik logo
Björn Roodzant (foto)

Björn Roodzant

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Sandvik AB

Född 1969. Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Sandvik AB, sedan maj 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2004, bland annat Vice President Marketing and Communications inom Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

3 873.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.