Sandvik logo
Thomas Lilja (foto)

Thomas Lilja

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2016 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gymnasieingenjör – maskinteknik. Ordförande i Unionen Sandvik Sverige och Unionen Coromant & Machining Solutions. Olika inköpsbefattningar inom Sandvik 2000–2010 och befattningar rörande produktion och logistik inom Scania 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

4 840.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.