Styrelse

Porträttfoto Johan Molin (foto)

Johan Molin

Porträttfoto Claes Boustedt (foto)

Claes Boustedt

Porträttfoto Andreas Nordbrandt (foto)

Andreas Nordbrandt

Porträttfoto Stefan Widing (foto)

Stefan Widing

Porträttfoto Jennifer Allerton (foto)

Jennifer Allerton

Porträttfoto Marika Fredriksson (foto)

Marika Fredriksson

Porträttfoto Helena Stjernholm (foto)

Helena Stjernholm

Porträttfoto Kai Wärn (foto)

Kai Wärn

Arbetstagarrepresentanter

Porträttfoto Thomas Andersson (foto)

Thomas Andersson

Porträttfoto Fredrik Håf (foto)

Fredrik Håf

Porträttfoto Thomas Lilja (foto)

Thomas Lilja

Porträttfoto Erik Knebel (foto)

Erik Knebel

Ändringar i styrelsen

I april 2022 avgick Tomas Kärnström, arbetstagarledamot, och efterträddes av Thomas Andersson, tidigare arbetstagarsuppleant. Fredrik Håg utsågs till ny arbetstagarsuppleant.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2022.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.

Hedersordförande

Percy Barnevik
Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman
Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014.
Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Peter Nyllinge. Auktoriserad revisor.
Andra revisionsuppdrag: Saab AB, Getinge AB och AB Electrolux.