K34 Händelser efter periodens utgång

Den 18 januari tecknade Sandvik ett låneavtal om 500 miljoner euro med Europeiska investeringsbanken (EIB). Lånet har en löptid på 7 år, och kommer att stödja Sandviks investeringsplaner inom forskning och utveckling fram till och med 2025.

Den 1 februari slutförde Sandvik det tidigare annonserade förvärvet av Australien-baserade Polymathian Industrial Mathematics (“Polymathian”), en leverantör av mjukvara och tjänster inom avancerad optimering för gruvindustrin.

Den 1 februari annonserade Sandvik ett förvärv av 95 procent av aktierna i det Irland-baserade bolaget PMT Premier Machine Tools Limited (“PMT”), en väletablerad leverantör av lösningar till kunder i medicintekniksegmentet på Irland.

Den 11 februari meddelade Sandvik att Christophe Sut, chef för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions har beslutat sig för att lämna Sandvik. Han kommer att lämna Sandvik den 11 augusti 2023.

Den 21 februari meddelade Sandvik att Sofia Sirvell har utsetts till Chief Digital Officer (CDO) för Sandvik Group och ny medlem i koncernledningen, från och med 1 mars 2023. Därutöver så har Jessica Alm, vice vd och kommunikations- och hållbarhetsdirektör, beslutat sig för att lämna Sandvik. Hon har arbetat i sin nuvarande roll och varit medlem i koncernledningen sedan 2013. Hon kommer att lämna Sandvik och koncernledningen senast i augusti 2023.