Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Ökande försäljning inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Medan försäljningen av utrustning i viss utsträckning påverkades negativt till följd av problem i leverantörskedjan så ökade försäljningen av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror markant, båda på gruv- och infrastruktursidan i alla regioner utom Europa. Under 2022 stod den för 55 procent (52) av försäljningen.

Förvärvet av gruvdelen av Schenck Process Group (SP Mining) kommer att väsentligt öka försäljningen SP Mining har en global närvaro och är marknadsledare i Australien och kommer att marknadsföras under varumärket Sandvik. Förvärvet kommer att stärka vårt utbud av högpresterande siktar och matare för gruvindustrin och gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder en helhetslösning, inklusive reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror, vilket väsentligt stärker kundvärdet i gruvsektorn.

Vi expanderar till nya marknader med en särskild inriktning mot USA. Vi gör detta genom att fokusera våra indirekta kanaler gentemot infrastrukturbranschen, där vi har omkring 20 000 kunder världen över. Som ett resultat av detta ökade fokus har vi överträffat vårt mål att den indirekta försäljningen ska växa 20 procent snabbare än i våra direkta marknadsföringskanaler. Vi har också som mål att öka vår marknadsandel bland originaldelstillverkare (där företag köper våra produkter och säljer dem under eget varumärke).

Digitalt skifte

Vi har som mål att 60 procent av våra kunder ska använda våra automatiserade och digitala lösningar år 2025. Under 2022 fortsatte vårt arbete med automation och vi tog fram nya funktioner för vår digitala assistansplattform SAM™. Via denna plattform kan våra kunder optimera sin verksamhet och skaffa sig insikter om verksamheten för att kunna förbättra produktivitet och prestanda.

Plattformen lanserades 2021 och tillhandahåller funktioner på olika nivå, bland annat uppkopplade funktioner som tillhandahåller produktions- och platsdata i realtid, kommunikation och e-handelstjänster. Plattformen togs emot väl av kunderna och de kunder som testar pilotapplikationer tillsammans med oss inför framtida lanseringar är också mycket positiva.