Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Gruv- och infrastrukturindustrierna är stora energikonsumenter vilket skapar stora möjligheter för Sandvik att bidra till kundernas ökade hållbarhet. Vi gör detta genom att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande och minska den energi som behövs per ton krossat material på kundens anläggning.

Vi tillhandahåller redan helt elektrisk stationär krossutrustning och vårt fokus ligger nu på att elektrifiera vår mobila krossutrustning. Under 2022 gjorde vi det möjligt att driva våra mobila krossar och sorteringsverk på förnybar diesel (HVO). Vi framskrider enligt plan mot vårt mål att erbjuda ett elektriskt alternativ för 90 procent av vår mobila utrustning år 2025.

Vi lanserade ett fullt elektriskt, mobilt sortiment med kross- och sorteringslösningar på den nordamerikanska marknaden. Sortimentet kommer att utökas till ett komplett sortiment av käftkrossar, slagkrossar och konkrossar. Våra elektriska, mobila krossar har en låg driftkostnad per ton, minskar CO2-utsläppen och gör kundernas verksamhet hållbarare.

Vi har även ambitionen att expandera i värdekedjan och minska kundernas höga energiförbrukning genom att erbjuda lösningar för finkrossning som ett alternativ till malning.

Vi arbetar kontinuerligt med våra egna processer vid våra anläggningar för att reducera utsläppen och förbättra processerna kring återvinning och återanvändning i fabrikerna. Efter att tidigare ha kopplat ihop värmeåtervinningssystemet med ventilationssystemet i vår huvudanläggning i Svedala installerade vi även ett värmesystem för att återanvända överskottsvärme från produktionsprocesserna. Under 2022 utvecklade vi lösningen ytterligare för att kunna återvinna ännu mer överskottsvärme.

Kundens förstaval

Våra lösningar skapar värde för kunderna genom att öka deras produktivitet, säkerhet och hållbarhet samtidigt som de reducerar kostnaderna.

Sandvik® QA452, ett larvburet, mobilt sorteringsverk med tre däck är det senaste tillskottet inom dubbelsorteringsteknik och är vanligtvis 30 procent mer effektivt jämfört med traditionella sorteringsverk.

Vi förbättrar kundkommunikationen i våra direkta kanaler så att försäljarna kan försäkra sig om att kunderna känner sig prioriterade och trygga med att vi hittar rätt lösning på deras problem. I de indirekta kanalerna utbildar vi våra partners för ökad kunskap om vår utrustning och de tjänster vi erbjuder så att de bättre kan stötta våra kunder och lösa deras problem med hjälp av våra lösningar.

Vi har börjat mäta kundnöjdhet och Net Promoter Score (NPS) mer metodiskt. När vi får fler insikter ökar vi vår förståelse för och samarbete med kunderna, vilket gör att vi kan skapa mervärde för kunderna baserat på deras behov.

Flexibilitet genom affärscykeln

Ett ökat fokus på strategisk riskhantering har gjort oss väl förberedda på utmanande världshändelser, som inflationstryck och störningar i leverantörskedjorna som påverkade verksamheten 2022. Vi eftersträvar en stabil omsättning, bland annat genom att öka försäljningen av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror vilket vi gjorde genom förvärvet av SP Mining.

Vi har också utvecklat mer flexibla leverantörskedjor. Några av de verktyg vi använder oss av är multipla leverantörskedjor, regionala leverantörshubbar och flexibel in- och outsourcing.

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Elvin Berndtsson startade sitt eget kartingföretag när han var 16 år gammal. Efter gymnasiet fick han praktik hos Sandvik och kombinerar nu ingenjörsstudier med ett deltidsjobb.

En attraktiv arbetsgivare

Digital teknik driver på framstegen i vår bransch vilket betyder att vi är i behov av nya talanger och kompetenser. Hållbarhet är ett viktigt fokusområde för befintliga och framtida medarbetare.

Vi investerar i löpande utbildning och fortbildning för våra medarbetare så att de kan utvecklas, oavsett om de avser att bli certifierade servicetekniker, certifierade försäljningsingenjörer eller gå kurser i ledarskap. Detta år fokuserade vi på att förbättra våra utvecklingsplaner.

Mångfald och inkludering har en viktig roll i vår organisation och alla medarbetare har del i att skapa en inkluderande kultur. Exempel på aktiviteter under 2022 är att medarbetarteam tillsammans satte upp mål för mångfald och inkludering. Affärsområdets ledningsgrupp var först ut och vi införde ett årligt pris för att uppmuntra arbetet för mångfald och inkludering.

Dessutom genomförde vi en första omgång av ett tvåvägsmentorprogram där cirka 30 mentorspar under nio månader utmanade och nätverkade med varandra för nya perspektiv. Vi har nu påbörjat en andra omgång av programmet.

Psykiskt välbefinnande är ett annat område som vi anser vara viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och något som gynnar alla, hela vägen till kund. Under året startade vi en pilotutbildning om psykiskt välbefinnande för chefer.