Framtida möjligheter med vårt erbjudande

Vår vision är att bli den erkända ledaren inom hållbara lösningar för krossning och sortering. Gruvindustrin är energiintensiv och en betydande del av energin konsumeras vid krossningen av sten. Det betyder att det finns en stor potential att påverka kundernas hållbarhetsavtryck och produktivitet genom att erbjuda smarta, effektiva lösningar.

Vårt erbjudande täcker gruv- och infrastrukturindustrierna. De har solida, långsiktiga fundamenta, där gruvdrift är avgörande för att minska koldioxidutsläppen och elektrifiera vårt samhälle medan avtagande malmkvalitet gör att alltmer sten behöver krossas. Hållbarhet är även en viktig drivkraft för infrastrukturindustrin då urbanisering ökar behovet av ny och uppgraderad infrastruktur. Dessa faktorer ställer krav på kontinuerlig optimering av produktionsprocesserna, förbättrad produktivitet och energieffektivitet.

Inom gruvindustrin har vi vår största exponering gentemot elektrifieringsmetaller och mineraler. Inom infrastruktur är vår största exponering gentemot ballastmaterial, en viktig beståndsdel i många infrastrukturprojekt, från byggnader till motorvägar. Här är optimerade processer för återvinning och minskat avfall avgörande och vi tar med utrustningens livslängd i våra beräkningar.

Vi elektrifierar vårt erbjudande. 100 procent av vårt stationära erbjudande är redan elektrifierat och 2025 ska mer än 90 procent av vårt mobila erbjudande finnas tillgängligt elektrifierat. Vi bidrar till att automatisera våra kunders produktionsprocesser för att maximera deras drifttid och produktivitet där våra digitala lösningar möjliggör övervakning och datadrivna insikter för kontinuerliga förbättringar. Vi utvidgar vårt erbjudande inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror och vi högprioriterar utveckling av cirkulära erbjudanden för att säkerställa optimerad resurseffektivitet över produktens livscykel. Sandvik Reborn är ett exempel där vi återställer kundernas krossar till originalskick eller till och med uppgraderar enheterna till nyaste standard.

Vi är på väg mot att kunna erbjuda kompletta lösningar inom vår kärnverksamhet krossning och sortering och vi ser en stor potential att kunna minska energi- och vattenkonsumtion längre ner i värdekedjan genom lösningar för finfördelning.

Värdekedjan för krossning och sortering: Krossning / Rivning > Sortering > Malning > Separation (grafisk)

Värdekedjan för krossning och sortering: Krossning / Rivning > Sortering > Malning > Separation (grafisk)

Vårt erbjudande

  • Stationär krossning och sortering
  • Mobil krossning och sortering
  • Hydrauliska hammare, bomsystem och rivningsverktyg
  • Reservdelar, service och förbrukningsvaror
  • Digitala tjänster och lösningar