Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Vårt sortiment bidrar till att öka produktivitet och säkerhet hos kunderna samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan. Genom att elektrifiera sin maskinpark kan en gruva minska sin energiförbrukning avsevärt. Inga utsläpp produceras under jord och det alstras mycket mindre värme än med traditionella motorer. Elektrifieringen gör det lättare för gruvoperatörerna att nå sina hållbarhetsmål, som minskade CO2-utsläpp, och minskar kraven på ventilation vilket ger sänkta kostnader. Batterielektrisk utrustning är dessutom mer produktiv tack vare högre hastigheter, och den kräver mindre underhåll än traditionella motorer.

Vårt nya lager i Roe Highway Logistics Park i västra Australien har tilldelats utmärkelsen ”World Leadership” (globalt ledarskap) för sina miljöanpassade och hållbara bygglösningar. Anläggningen har innovativa lösningar, som användning av betong med lågt klimatavtryck, solenergiproduktion med batterilagring, en laddstation för två fordon, energieffektiv belysning och ett system för att ta tillvara regnvatten.

En ny teknik för att återvinna volframstift från borrkronor ute hos kund vann 2022 års Sandvik hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson. Lösningen var framtagen av medarbetare från Sandvik Mining and Rock Solutions och Wolfram-divisionen inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, i samarbete med kunderna själva. Den nya tekniken kommer att minska CO2-utsläppen med omkring 64 procent jämfört med om man använder nytt material och det skapar jobb i samhällen nära gruvorna.

Kundens förstaval

Genom förvärvet av Deswik och integrationen av DSI Underground har vi utökat vår värdekedja till att omfatta gruvplanering och bergförstärkning och kan erbjuda våra kunder ett unikt helhetskoncept. Vår förflyttning inom elektrifiering, digitalisering och automation har stort värde för kunderna som gärna samarbetar med oss på dessa områden. Vi har till exempel ett mångårigt samarbete med gruvföretaget BHP där vi utvecklat utrustning och automationslösningar för underjordsgruvor till Jansen Potash-projektet i Kanada, vilket resulterade i en order värd två miljarder kronor under det gångna året. Vi fick även en stor order på gruvutrustning från det kinesiska gruvserviceföretaget JCHX Mining Management Co. Utrustningen ska användas i koppargruvan Kamoa-Kakula och koppar- och koboltgruvan Kamoya i Demokratiska republiken Kongo. Ordern gällde ett antal intelligenta lastare och truckar till ett värde av 210 miljoner kronor.

Vi arbetar nära våra kunder, till exempel med evenemang som ”Innovation in Mining” där innehållet fokuserade på framtidens gruvdrift. Det hölls vid våra anläggningar i Sverige och Finland och lockade mer än 700 besökare.

Flexibilitet genom affärscykeln

Vi är väl förberedda för instabila marknadsförhållanden. Flexibla produktionssystem är ett av många verktyg som ingår i våra beredskapsplaner vilket ger oss en produktionsstruktur som klarar upp- och nedgångar.

Vi utvärderar våra leverantörer kontinuerligt för att öka motståndskraften och vara mindre beroende av begränsningar i den globala leverantörskedjan. Vi vidtar skadebegränsande åtgärder, så som att etablera ytterligare reservdelslager närmare våra kunder.

När kriget bröt ut låg vårt främsta fokus i Ryssland och Ukraina på säkerheten och måendet hos våra 700 Sandvik-medarbetare i gruvor och på kontor. För att minimera påverkan på våra medarbetare tog vi snabbt beslutet att under kontrollerade former avveckla verksamheten i Ryssland.

Under året invigdes en ny anläggning i Johannesburg i Sydafrika där fem separata enheter slogs samman.

En attraktiv arbetsgivare

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Melita Hegarty är community engagement and first nations participation advisor i Australien. Hon härstammar från ursprungsbefolkningen vilket är perfekt i hennes arbete för ökad mångfald och inkludering.

Vi bedriver cirka 280 aktiviteter för mångfald och inkludering inom affärsområdet. Under året påbörjades ett strategiskt samarbete med organisationen International Women in Mining för att främja jämställdhet mellan könen inom vår bransch.

Samarbetet med Federation of European Mineral Programs ger oss möjligheter att attrahera nya talanger vid de universitet där de är verksamma. För att locka talanger inom digitalisering och göra oss mer attraktiva som arbetsgivare har vi etablerat ett kontor vid universitetet i finska Tammerfors. Då många av våra medarbetare tillhör generationen millennials har vi startat ett omvänt mentorsprogram för att ge äldre chefer insikt i vad som gör en arbetsplats attraktiv för yngre generationer.

Vi har fler än 300 program för hälsa och välbefinnande, varav hälften är kopplade till den fysiska miljön.