Framtida möjligheter med vårt erbjudande

Vi skapar framtidens hållbara gruva. Med våra lösningar kan våra kunder bli mer produktiva och bedriva säkrare och mer hållbar verksamhet. Vi har som mål att ha ett fullt elektrifierat erbjudande för gruvverksamhet under jord 2030. Vi tror att mer än 50 procent av vår försäljning vid den tidpunkten kommer att vara elektrisk.

Vi driver på utvecklingen och implementeringen av gruvlösningar för elektrifiering, automation och processoptimering. Gruvindustrin är avgörande för elektrifieringen av samhället och möjliggör energiomvandlingen.

Med våra lösningar har vi en omfattande exponering mot elektrifieringsmetaller, som koppar, vilket skapar robust fundamenta. Dessutom tvingar den långsiktiga trenden med försämrad malmkvalitet gruvorna att gå djupare och djupare. Till följd av de höga temperaturerna nere i gruvan skapar det ett ökat momentum för vår högpresterande elektriska utrustning eftersom den alstrar mycket mindre värme och inte ger några utsläpp. Detta förbättrar säkerheten, arbetsmiljön och kostnadseffektiviteten.

Vår redan ledande position inom gruvdrift under jord utvidgas nu till borrning ovan jord. Utöver en stark position inom batteridrivna fordon och automationssystem är vi en ledande leverantör av programvara för gruvplanering. Det möjliggör ett fullt sortiment av digitala erbjudanden genom värdekedjan med gruvplanering direkt länkat till säkrare planering, övervakning och utförande av verksamheten. Den nya kompetensen gör att vi bygger och utvecklar ännu bättre produkter och lösningar och kan hjälpa våra kunder att designa gruvor som är optimerade för automation och elektrifiering.

Värdekedjan för bergavverkning: Gruvplanering > Borrning / Bergavverking > Sprängning / Bergavverking > Lastning och transport > Bergförstärkning (grafisk)
Värdekedjan för bergavverkning: Gruvplanering > Borrning / Bergavverking > Sprängning / Bergavverking > Lastning och transport > Bergförstärkning (grafisk)

Vårt erbjudande

  • Bergborrverktyg och system
  • Bergförstärkning
  • Borrning ovan jord
  • Borrning under jord
  • Digital gruvteknik
  • Kontinuerlig bergavverkning och tunneldrivning
  • Lastning och transport
  • Originaldelar och service
  • Roterande borrning