Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Sandvik Machining Solutions hade god tillväxt på nyckelområden, exempelvis inom solida hårdmetallverktyg, ett strategiskt tillväxtområde där vi gjorde ett antal förvärv under 2022. Vi stärkte vår ställning på de växande marknaderna för aluminiumbearbetning och elfordon med förvärven av Portugal-baserade Frezite och Spanien-baserade Preziss. Vi förvärvade även Sphinx Tools, ett schweiziskt företag som tillverkar kirurgiska verktyg och mikroinstrument som används inom de växande industrierna elektronik, medicinteknik och mikrobearbetning. Förvärven av Peterson Tool Company och Balax kommer att befästa vår position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden.

Ett huvudsakligt fokus under året har varit att integrera förvärven som gjorts under 2021 och 2022 och arbeta med att utveckla kombinerade erbjudanden för att leverera ett högre kundvärde. En kombination av kundfokuserade försäljningsprogram och nya lösningar bidrog till organisk tillväxt.

Inom Computer Aided Manufacturing (CAM) arbetade vi med att säkerställa att all vår programvara fungerar ihop med vårt verktygserbjudande för metallbearbetning. I takt med att fler tillverkningssystem och processer kopplas samman skapar vi nya värdeströmmar för våra kunder och oss själva.

Digitalt skifte

Vi har ett varumärkesagnostiskt förhållningssätt vilket innebär att våra lösningar kan användas både med våra egna och med tredjepartslösningar på marknaden. På så sätt säkerställer vi att data kan delas mellan verktygssystem och programvarulösningar under hela tillverkningsprocessen, vilket möjliggör ökad produktivitet, förutsägbarhet, kvalitet och längre verktygslivslängd, samtidigt som vi minskar spill och energiförbrukning.

Sandvik har en unik möjlighet att ta täten genom att dra fördel av vår starka närvaro på verktygsmarknaden i kombination med programvarulösningar och digitala lösningar som ger ökad produktivitet för våra kunder.

Vår programvara Vericut® är industristandard för CNC-maskinsimulering och optimering och vi ser en ökad efterfrågan på denna från våra traditionella verktygskunder. Vi upplevde också en ökad efterfrågan på lösningar för verktygsdatahantering, såsom CribWise® och TDM®.

Vi fortsatte att utveckla vårt Lighthouse-program där vi samarbetar med kunder för att digitalisera deras verksamhet och förflytta dem mot en automatiserad komponenttillverkning med hjälp av lösningar från Sandvik.