Skifte mot tillväxt

År 2022 höjde vi våra tillväxtambitioner och det långsiktiga tillväxtmålet, från minst 5 procent över en affärscykel till 7 procent, organiskt och genom förvärv. Vi har ambitionen att växa snabbare än marknaden och vår målsättning är att Sandvik Mining and Rock Solutions respektive Sandvik Rock Processing Solutions ska växa 10 procent (CAGR 2019–2025) under en affärscykel, Sandvik Machining Solutions med 5 procent och Sandvik Manufacturing Solutions med mer än 10 procent. Våra investeringar i forskning och utveckling uppgår till cirka 4 procent av den årliga nettoförsäljningen.

I år uppnådde vi en total försäljningstillväxt om 21 procent i fast valuta. Vi ökade omsättningen med cirka 4 miljarder SEK i oorganisk tillväxt genom åtta strategiska förvärv. Förvärven stärkte vår kärnverksamhet och bidrog till att vi expanderade till närliggande områden i våra kunders värdekedjor. Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent och bars upp av lanseringar av nya innovativa produkter, varav många var kopplade till digitalisering och automation.

Vi har satt som mål att andelen från försäljning av nya produkter som lanserats de senaste fem åren (New Sales Ratio, NSR) ska vara 30–35 procent år 2025. Andelen ny försäljning uppgick till 26 procent.

Tillväxtområden

Vi har definierat ett antal prioriterade tillväxtområden för våra verksamheter. Digitalisering är ett område som är relevant för alla verksamheter.

Sandvik Mining and Rock Solutions är världsledande inom elektrifiering och automatisering under jord och affärsområdet har ökat sitt fokus på gruvdrift ovan jord. Vi ser även fortsatt potential i reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror där en stor andel av vår totala försäljning förbättrar vår uthållighet över tid. Försäljningen av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror uppgick till 69 procent.

År 2022 såg vi ett stort intresse för autonoma och batterielektriska fordon (BEV) och tog emot rekordstora ordrar. 2030 kommer vi ha ett heltäckande sortiment av elektrisk utrustning under jord. Med förvärvet av det Australien-baserade företaget Deswik, en marknadsledande leverantör av programvara för gruvplanering, expanderade vi i värdekedjan inom gruvdrift under jord. Förvärvet av Polymathian Industrial Mathematics förstärkte vårt erbjudande ytterligare med lösningar för automatiserat beslutsfattande och optimering av våra kunders verksamheter. Vi utökade vår kompetens inom batterianalys genom förvärvet av Akkurate som är ledande inom holistisk batterihantering. Sandvik Mining and Rock Solutions är den enda leverantören i branschen som har ett unikt digitalt erbjudande i alla led.

Sandvik Rock Processing Solutions har som målsättning att med sitt erbjudande minska energiförbrukningen vid krossning och sortering. Affärsområdet har som mål att optimera sina försäljningskanaler genom att utveckla sin distributionsverksamhet och öka OEM-försäljningen. Förvärvet av gruvdelen från Schenck Process Group (SP Mining) 2022, en affär som omsätter 2 miljarder SEK, kommer att öka affärsområdets exponering mot gruvindustrin betydligt. Det kommer även att öka exponeringen mot eftermarknaden eftersom SP Mining har 70 procent av försäljningen inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror. För 2019–2025 är affärsområdets målsättning att öka penetreringen inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror med över 30 procent. 2022 uppgick andelen till 55 procent.

Sandvik Machining Solutions har som mål att växa genom att bli marknadsledande på solida hårdmetallverktyg, en ökad exponering mot lätta material och mellansegmentet samt geografisk expansion. År 2022 förvärvade vi fem företag inom solida hårdmetallverktyg. Två av förvärven, Preziss och Frezite, kommer att bidra till att underlätta fordonskundernas övergång till produktion av elbilar. Sphinx Tools tillverkar mikroprecisionsverktyg som används för att tillverka elektronik och kirurgiska instrument för medicinteknikbranschen. Förvärven av Balax och Peterson Tool Company ökar vår exponering mot den amerikanska marknaden.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions har en vision att skapa en automatiserad komponenttillverkningsprocess. 2021 förvärvade vi flera företag inom programvara för digital tillverkning. 2022 fokuserade vi på att integrera förvärven, och affärsområdets kombinerade hårdvaru- och mjukvarulösningar är unika. Additiv tillverkning och metallpulver är andra tillväxtområden.

ARC-kalorimeter från Akkurate för testning av batterier (foto)

En ARC-kalorimeter från Akkurate för testning av batterier. Den kan användas för att mäta värmekapacitet, termisk stabilitet i cellen eller värmealstring under användning.

En vibrationssikt för gruvindustrin från SP Mining. (foto)

En vibrationssikt för gruvindustrin från förvärvade SP Mining. Siktarna används för att sortera material som innehåller solid och krossad malm.