En attraktiv arbetsgivare

Vi har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i våra branscher och attrahera, behålla och utveckla talanger. Vi fokuserar på att ha en företagskultur präglad av mångfald där medarbetarna känner sig inkluderade oavsett nationalitet, religion, ålder eller kön. Vi ger alla möjlighet att utvecklas för att kunna prestera sitt bästa, känna engagemang, stolthet, nyfikenhet och trygghet – i kombination med en balans mellan arbete och fritid och att bygga en stark och passionerad kultur.

Vi strävar efter att engagemanget bland medarbetarna är i topp i branschen och har satt ett mål för medarbetarengagemang över 80 procent för 2025. 2022 nådde vi 78 procent. Under 2022 lanserade vi en employee Net Promoter Score (eNPS) för nyanställda och uppnådde ett resultat om 68 vilket kommer att ligga till grund för framtida målsättning. Vi har ett decentraliserat arbetssätt och uppmuntrar initiativ från affärsområdena på områden som engagemang, mångfald, inkludering, lärande och individuell karriärutveckling.

Vi anser att mångfald och inkludering är viktigt och börjar i toppen, där vi har 44 procent kvinnor i vår företagsledning. Vår målsättning är att ha 25 procent kvinnliga chefer 2025 och 2022 var andelen 19,6 procent.

En kvinna i en orange arbetsjacka. (foto)
Fem personer som sittar på en stor skärm i ett mötesrum (foto)