Digitalt skifte

Vi strävar efter digitalt ledarskap inom våra verksamheter. Vi kombinerar hårdvara och mjukvara för att skapa optimerade lösningar för tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vår utrustning och våra verktyg blir alltmer intelligenta och automatiserade och samlar in data som gör det möjligt att förutse underhållsbehov, vilket leder till ökad produktivitet och hållbarhet för våra kunder.

Vi har satt upp målet att uppnå en försäljning från programvara och digitala lösningar på 6,5 miljarder SEK 2025. Expansionen av vårt digitala erbjudande 2022 bidrog väsentligt till våra övergripande tillväxtmål och försäljningen av programvara och digitala lösningar uppgick till nästan 4 miljarder SEK.

Förvärvet av Deswik 2022, en leverantör av programvara för gruvplanering, bidrog med intäkter på 620 MSEK till Sandvik Mining and Rock Solutions. Försäljningen av lösningar för autonom gruvutrustning, AutoMine® låg på höga nivåer. Antalet gruvor som använder våra fjärrövervakningstjänster ökade också.

Sandvik Rock Processing Solutions har som mål att 60 procent av kunderna ska använda deras automatiserade och digitala lösningar år 2025, vilket kommer att ge kunderna operativa insikter för ökad produktivitet och lönsamhet. 2022 ökade serviceavtalen med 15 procent. Automation är ett prioriterat tillväxtområde och affärsområdet ser möjligheter att erbjuda ledande lösningar för optimering och automation genom kontinuerlig utveckling och nya funktioner för den digitala plattformen SAM™.

I linje med visionen att bli ledande inom automatiserad komponenttillverkning har Sandvik Manufacturing and Machining Solutions lanserat en ny plattform för verktygsidentifiering som bidrar till att effektivisera produktionsprocessen.

Sandvik Manufacturing Solutions uppnådde tvåsiffrig årlig marknadstillväxt under året med starka bidrag från företagen som förvärvades 2021, till exempel CNC Software (Mastercam). Prioriterade tillväxtområden för affärsområdessegmentet är automatiserad design och planering, additiv tillverkning och industriell mätteknik. De senaste förvärven möjliggör unika kombinerade lösningar. Ett exempel är vår mätteknik ZeroTouch® och programvaran för kontaktlös mätning Metrolog® X4, 3D-mätning av komponenter i, eller i närheten av, processen. Ett annat är optimering av verktygshållaren Silent Tools® från Sandvik Coromant i kombination med verktygsbanan Dynamic Motion® från Mastercam.