GRI

Koncernledning

Porträttfoto Stefan Widing (foto)

Stefan Widing

Porträttfoto Nadine Crauwels (foto)

Nadine Crauwels

Porträttfoto Cecilia Felton (foto)

Cecilia Felton

Porträttfoto Johan Kerstell (foto)

Johan Kerstell

Porträttfoto Åsa Thunman (foto)

Åsa Thunman

Porträttfoto Jessica Alm (foto)

Jessica Alm

Porträttfoto Mats Eriksson (foto)

Mats Eriksson

Porträttfoto Richard Harris (foto)

Richard Harris

Porträttfoto Christophe Sut (foto)

Christophe Sut

Ändringar i koncernledningen

Henrik Ager, affärsområdeschef Sandvik Mining and Rock Solutions, lämnade Sandvik den 17 juni 2022 och efterträddes av Mats Eriksson. Anders Svensson, affärsområdeschef Sandvik Rock Processing Solutions, lämnade koncernledningen den 31 september 2022 och efterträddes av Richard Harris. Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology, lämnade företaget i samband med att affärsområdet börsnoterades som Alleima på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022. I februari 2023 utnämndes Sofia Sirvell till Chief Digital Officer och hon kommer att ingå i koncernledningen från den 23 mars. I februari kommunicerades även att Christophe Sut kommer att lämna Sandvik den 11 augusti 2023 och att Jessica Alm kommer att lämna Sandvik senast augusti 2023.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2022.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.