M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

 

2021

2022

Långfristiga fordringar

 

 

Derivat

16

59

Övriga räntebärande fordringar

10

11

Totalt

26

70

 

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

Derivat

65

117

Övriga icke räntebärande fordringar

355

403

Övriga räntebärande fordringar

0

0

Totalt

420

520