M2 Intäkternas fördelning

 

2021

2022

Geografiska marknader

 

 

Europa

11 541

12 261

Nordamerika

155

287

Sydamerika

55

55

Afrika och Mellanöstern

74

111

Asien

333

350

Australien och Nya Zeeland

86

75

Totalt

12 244

13 139

 

 

 

Varu-och tjänstekategorier

 

 

Försäljning av varor

12 162

13 046

Utförande av tjänster

57

67

Leasingintäkter

25

26

Totalt

12 244

13 139

Kontraktstillgångar och kontraktsskulder och dess rörelser redovisas inte för moderbolaget då balanserna och rörelser är immateriella.