M5 Forskning och utveckling

 

2021

2022

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–1 496

–1 591

Kvalitetssäkring

–36

–36

Totalt

–1 532

–1 628

 

 

 

varav kostnadsfört totalt

–1 532

–1 628

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–1 496

–1 591