M4 Ersättningar till revisorer

 

2021

2022

PwC

 

 

Revisionsarvode

–19

–21

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

–13

–11

Totalt

–32

–32

 

 

 

Andra revisionsbyråer

 

 

Revisionsarvode

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

Skatterådgivning

–2

–4

Övriga tjänster

–18

–40

Totalt

–20

–44