K9 Rörelsens kostnader

Övriga kostnader avser främst inköp av tjänster och förbrukningsmaterial.

 

2021

2022

Kostnad för varor och material

–26 898

–38 900

Ertsättning till anställda

–22 267

–27 494

Avskrivningar

–5 209

–6 443

Nedskrivningar av lager

–244

–660

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar

–24

–225

Nedskrivningar av osäkra kundfordringar

–89

–238

Övriga kostnader

–15 300

–21 680

Totalt

–70 033

–95 641