K8 Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader uppgick till –1 940 miljoner kronor (–1 177). I det ingår till största delen valutakursförluster på –1 025 miljoner kronor och externa fusions och förvärvskostnader med –338 miljoner kronor.

För 2021 ingår till största delen externa fusions och förvärvskostnader med –457 miljoner kronor och valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med –373 miljoner kronor.