GRI

Om Sandvik

Värdeskapande erbjudanden

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern med omkring 40 000 medarbetare och försäljning i cirka 150 länder. Vi fokuserar på att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Affärsområden/Divisioner

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, reservdelar, service, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturindustrin.

Borrigg för under jord (foto)

Andel av intäkter

51 %

Andel av justerad EBITA

50 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Load and Haul
 • Surface Drilling
 • Rotary Drilling
 • Mechanical Cutting
 • Rock Tools
 • Ground Support
 • Digital Mining Technologies
 • Parts and Services

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin samt infrastrukturindustrin.

En kvinna i arbetskläder och hjälm framför en krossnings- och sorteringsanläggning (foto)

Andel av intäkter

8 %

Andel av justerad EBITA

7 %

Divisioner

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
 • Shanbao

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvaru­lösningar, liksom tekniker som additiv tillverkning och produktions­integrerad metrologi.

En man vid en maskinkontrollpanel (foto)

Andel av intäkter

41 %

Andel av justerad EBITA

43 %

Divisioner

Sandvik Machining Solutions1)

 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram

Sandvik Manufacturing Solutions1)

 • Design and Planning Automation
 • Additive Manufacturing

 

1) Affärsområdessegment

Justerad EBITA är exklusive koncerngemensamt och justerat för jämförelsestörande poster.

Viktiga kundsegment/andel av intäkter

Gruvor

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, krossning och sortering, service och hållbara lösningar för ökad digitalisering, automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.

Liggande stapel som visar andel av intäkter för gruvor, 48 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Gruvtruck (illustration)

Verkstad

Våra verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning och mjukvara för tillverkning används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar produktivitet, lönsamhet, kvalitet, säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.

Liggande stapel som visar andel av intäkter för verkstad, 22 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Kugghjul (illustration)

Infrastruktur

Våra lösningar för bergbrytning, borrning, bergavverkning, krossning och sortering ökar kundernas säkerhet och produktivitet. Tunneldrivning, stenbrytning, rivning och återvinning är några tillämpningsområden.

Liggande stapel som visar andel av intäkter för infrastruktur, 11 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Tunnel (illustration)

Fordon

Våra mjukvarulösningar, hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall, liksom vårt erbjudande inom industriell metrologi, ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växellådor. Metallpulver används för metallformsprutning (MIM).

Liggande stapel som visar andel av intäkter för bilindustri, 7 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Bil (illustration)

Flyg

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem och en optimerad process avgörande.

Liggande stapel som visar andel av intäkter för flyg, 3 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Flygplan (illustration)

Energi

Vi tillhandahåller verktyg och verktygssystem för energibranschen, inklusive ren och förnybar energi.

Liggande stapel som visar andel av intäkter för energi, 2 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Vindkraftverk (illustration)

Övrigt

7 %

’Övrigt’ är i huvudsak formgjutning, elektronik, medicinsegmentet, pumpar och ventiler, räls och försvar.