GRI

Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

Kostnader, koncernen

Kostnader, koncernen: Material 37%, Personal 33%, Outsourcing/tredje part 8%, Avskrivningar 6%, Frakt 5%, Förbrukningsvaror 3%, Energi 1%, Övrigt 7% (tårtdiagram)
Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Intäkter, MSEK

87 328

88 821

90 822

84 430

93 906

100 924

103 533

86 409

99 110

123 453

Förändring %

–11

2

2

–7

11

8

3

–17

15

25

varav organisk, %

–7

–2

–6

–6

10

11

–1

–11

12

3

varav struktur, %

0

2

0

0

0

–6

–1

–1

6

10

varav valuta, %

–5

2

8

–1

1

2

4

–4

–3

10

EBIT, MSEK

8 638

10 120

6 062

9 657

18 011

18 103

13 182

11 184

18 644

20 912

% av intäkter

10

11

7

11

19

18

13

13

19

17

Justerad EBITA1)

 

 

 

 

 

 

 

14 846

19 364

24 470

% av intäkter1)

 

 

 

 

 

 

 

17

20

20

Resultat före skatt, MSEK

6 753

8 264

4 059

7 996

16 940

17 315

11 945

11 238

18 451

16 983

% av intäkter

8

9

4

9

18

17

12

13

19

17

Årets koncernresultat, MSEK

5 008

5 992

2 194

5 468

13 160

12 669

8 523

8 721

14 484

11 225

Eget kapital, MSEK

33 610

36 672

34 060

39 290

48 722

58 163

61 858

65 082

77 332

81 270

Nettoskuldsättningsgrad, multipel

0,9

1,0

1,0

0,7

0,3

0,2

0,2

0,0

0,3

0,5

Finansiell nettoskuld/EBITDA1)

 

 

 

 

 

 

 

–0,5

0,7

1,3

Kapitalomsättningshastighet, %

89

89

86

83

90

89

85

72

76

72

Likvida medel, MSEK

5 076

6 327

6 376

8 818

12 724

18 089

16 987

23 752

13 585

10 489

Avkastning på totalt eget kapital, %

15,3

17,4

6,2

15,2

31,3

23,3

13,9

13,6

20,5

14,2

Avkastning på sysselsatt kapital, %

12,6

13,4

7,9

12,9

23,8

22,0

15,0

13,3

19,5

16,5

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 185

4 703

4 161

3 691

3 578

3 984

4 147

3 278

3 598

4 530

Investeringar totalt, MSEK

4 674

7 537

4 168

3 722

3 578

8 615

6 018

6 552

27 195

20 213

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

5 133

9 515

11 952

12 032

14 286

14 914

16 894

15 347

13 177

10 465

Kassaflöde, MSEK

–8 656

1 039

79

2 288

3 963

5 382

–1 188

7 261

–10 527

–3 617

Antal medarbetare, 31 december2)

47 338

47 318

45 808

43 732

43 024

41 705

40 246

37 125

44 136

40 489

1)

Nytt finansiellt mål för 2022, historik presenteras för två år.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Data per aktie

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Resultat, SEK1)

4,00

4,79

1,79

4,39

10,50

10,11

6,81

6,96

11,53

8,95

Resultat efter utspädning, SEK2)

4,00

4,79

1,79

4,39

10,49

10,09

6,79

6,95

11,52

8,94

Eget kapital, SEK

26,7

29,1

27,1

31,2

38,8

46,4

49,3

51,9

61,6

64,8

Utdelning, SEK (2022 enligt förslag)

3,50

3,50

2,50

2,75

3,50

4,25

6,50

4,75

5,00

Direktavkastning, %3)

3,9

4,6

3,4

2,4

2,4

3,4

3,2

1,9

2,7

Utdelningsandel, %

88

73

140

63

33

42

93

41

424)

Börskurser, Sandvik-aktien, årshögsta, SEK

108

97

107

116

153,9

165,3

190,4

205,6

255,4

256,6

årslägsta, SEK

79

74

68

65

113,5

123,1

122,7

115,5

194,9

145,3

vid årets slut, SEK

90,70

76,40

74,05

112,70

143,7

126,4

182,7

201,3

252,6

188,4

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1254,4

Genomsnitt antal aktier, miljoner

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1254,4

P/E tal5)

22,7

15,9

41,4

25,7

13,7

12,5

26,9

28,9

22,0

21,1

Börskurs i % av eget kapital6)

340

261

273

361

370

273

370

388

410

291

1)

Årets resultat hänförligt till aktieägarna per aktie.

2)

Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.

3)

Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.

4)

Utdelningsandelen beräknas på justerad vinst per aktie efter utspädning och är endast relaterad till kontant utdelning och tar inte hänsyn till utdelningen av Alleima.

5)

Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie efter utspädning

6)

Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.