Dialog med analytiker

25 analytiker följer Sandvik regelbundet. Här är några av deras vanligaste frågor under 2022 och våra svar.

F: Kan ni utveckla hur ni ser på efterfrågan inom batterielektriska fordon framåt?

S: Vi ser ett starkt intresse för våra batteridrivna elfordon (BEV) och det har ökat ytterligare under 2022, med en förlängning in i 2023. Andelen BEV av den totala försäljningen för divisionen Load and Haul har ökat mer än 10 procentenheter från föregående år. Större ordrar blir allt vanligare. Vi ser också en högre grad av upprepade beställningar från kunder som har avslutat sin provperiod och insett utrustningens starka prestanda i kombination med säkerhets- och hållbarhetsvinsterna. Fordonen bidrar till att minska våra kunders utsläpp och värmealstring och dessutom har operatörerna uppmärksammat de lägre bullernivåerna som ett positivt bidrag till arbetsmiljön. Utrustningen är dessutom konstruerad för att optimera prestandan i gruvan, med till exempel högre effekt för ökad hastighet och ökad lastkapacitet. Vårt mål är att cirka 50 procent av försäljningen av gruvutrustning för underjord ska komma från BEV 2030. Vi strävar efter att skapa den hållbara underjordsgruvan för framtiden och därigenom bidrar vi också till våra kunders ambitiösa nettonollmål.

F: Vad kommer att hända med reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror när batterielektriska fordon utgör en allt större del av erbjudandet. BEVs har färre delar och mindre servicebehov, kommer batterier och tjänster att kompensera för det?

S: Det är sant att det finns färre delar att byta ut och underhålla i ett batterielektiskt fordon. Den traditionella eftermarknadsverksamheten kompletteras med batterier och laddare där Sandvik kan erbjuda expertis på plats, bland annat inom underhåll och service. Med hjälp av vår expertis förebygger kunderna risk och de kan fokusera på att sköta sin verksamhet så effektivt som möjligt samtidigt som Sandvik säkerställer att de batterielektriska fordonen presterar på högsta nivå. På vår kapitalmarknadsdag visade vi att den potentiella ökningen av möjlig eftermarknad faktiskt kan vara upp till 60 procent. Med batterielektriska fordon är en högre andel av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror Sandviks egna immateriella rättigheter vilket gör att vi uppnår en högre eftermarknadsandel.

F: Affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions har en ambition att växa snabbare än marknad och ett tillväxtmål på 5 procent 2019–2025. Kan ni förklara några av de strategiska prioriteringarna som kommer att bidra till att uppnå detta?

S: Det finns ett antal strategiska prioriteringar som kommer att stärka vår tillväxt inom Sandvik Machining Solutions. En är att bli ledande inom runda verktyg.
Runda verktyg förväntas växa snabbare än skär till följd av, till exempel, multiaxelbearbetning och produktion av mer komplexa komponenter. Vi vill också öka vår exponering mot snabbväxande segment som hemelektronik och medicin, och vi har nyligen gjort några förvärv inom dessa områden. Andra exempel är expansion i snabbväxande geografier utanför Europa och i mellansegmentet.

F: Ni har genomfört många förvärv under det senaste åren, kommer ni att fortsätta förvärva i samma takt?

S: De senaste 1,5 åren har vi gjort mer än 20 förvärv, varav åtta under 2022. Dessa förvärv följer en stark strategisk logik: de ska täppa till gap i vårt erbjudandes värdekedja, förbättra vår kärnportfölj och regionala exponering samt skynda på vårt digitala skifte. Förvärvstakten har varit hög och vi har gjort stora framsteg och etablerat positioner inom viktiga områden, såsom CAM för Sandvik Manufacturing Solutions och bergförstärkning och programvara för gruvplanering för Sandvik Mining och Rock Solutions. Ett annat exempel är förvärvet vi gjorde i slutet av året, SP Mining, vilket är ett fantastiskt komplement till Sandvik Rock Processing Solutions erbjudande och genom vilket vi utökat vår eftermarknadsaffär avsevärt. Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi, även om mycket har uppnåtts så vi inte kommer att se samma omfattning framöver. Och medan vi hade en hel del utrymme i balansräkning för de tidigare förvärven så kommer framtida förvärv huvudsakligen att finansieras av vårt kassaflöde.