Sandvik logo

Årsredovisning 2023

“Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen”

En värdeskapande strategi

“Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen”

En värdeskapande strategi

2023 i sammandrag

Sandvik utvecklades väl under 2023 och vi gjorde viktiga strategiska framsteg. Titta på videon där vi summerar finansiella resultat och större händelser.

Sustainable business

Sandvik uppdaterade sin hållbarhetsstrategi och Science Based Targets initiative godkände våra mål för utsläpp av växthusgaser. Titta på videon där vi summerar vårt hållbarhetsår.

Affärsområden och divisioner

Ranger™ borrigg i ett stenbrott. (foto)

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturindustrierna.

Andel av intäkter

52%

Andel av justerad EBITA

53%

Divisioner

 • Digital Mining Technologies
 • Ground Support
 • Load and Haul
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Rotary Drilling
 • Surface Drilling
 • Underground Drilling
Läs mer
En närbild på en kross (foto)

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruv- och infrastrukturindustrierna.

Andel av intäkter

9%

Andel av justerad EBITA

6%

Divisioner

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
Läs mer
Skär för metallbearbetning (foto)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom tekniker som additiv tillverkning och produktions­integrerad metrologi.

Andel av intäkter

39%

Andel av justerad EBITA

41%

Sandvik Machining Solutions1)

 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Powder Solutions
 • Tool Flow Solutions
 • GWS2)

Sandvik Manufacturing Solutions1)

 • Design and Planning Automation
 • Industrial Metrology

1) Affärsområdessegment
2) Från 1 januari, 2024

Justerad EBITA är exklusive koncerngemensamt och justerat för jämförelsestörande poster.

Läs mer

Intäkter per kundsegment

51 %20 %10 %7 %4 %8 % Gruvor Verkstad Infrastruktur Fordon Flyg Övriga

Intäkter per marknadsområde

26 %25 %17 %13 %12 %7 % Europa Nordamerika Asien Australien Afrika/Mellanöstern Sydamerika

Mål och måluppfyllelse

Sandvik levererade på sina mål med en tillväxt på 9 procent och en justerad EBITA-marginal på 20.0 procent.

Finansiella mål och hållbarhetsmål

Finansiell information

Detta avsnitt innehåller: Redovisning, Noter, Motivering till utdelningsförslag, Förslag till vinstdisposition, Revisionsberättelse.

Finansiell information

FN:s mål för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Vi har definierat vår positiva och negativa påverkan i värdekedjan.

Bidrag till målen för hållbar utveckling

Ytterligare tjänster

Miljöavtryck

Läs om vår omställningsplan mot nettonoll-utsläpp.

Miljöavtryck

GRI-Index

Sandvik rapporterar enligt Global Reporting Initiative, GRI Standards 2021.

GRI-Index

Nedladdningar

Ladda ner Sandvik Årsredovisning 2023 som en pdf. Alla tabeller finns tilllgängliga som Excel-filer.

Nedladdningar