IF11 Samhällsengagemang

År 2021 uppdaterade vi vår plattform för samhällsengagemang för att vara i linje med vårt företags syfte och strategi. Den består av tre fokusområden: Skifte mot hållbarhet, Digitalt skifte och Samhällsinsatser. Den uppdaterade plattformen godkändes av koncerenledningen januari 2022.

Under 2021 engagerade sig Sandvik i 140 samhällsprojekt. Många hade anknytning till coronapandemin och insatserna varierade från att skänka personlig skyddsutrustning till sjukhus och äldreboenden till att skänka mat och hygienkit till utsatta människor som påverkats av pandemin.

Samhällsprojekt per område

Cirkeldiagram som visar samhällsprojekt per område. Samhällsinsatser stårf för 58 %. (tårtdiagram)

Samhällsprojekt per region

Cirkeldiagram som visar samhällsprojekt per region. Top 3 är: Europa 50 %, Afrika/Mellanöstern 14 % och Nordamerika 13 %. (tårtdiagram)