Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Gruv- och infrastrukturindustrierna är storförbrukare av energi och en allt större del av vårt erbjudande är elektrifierat och utformat för att göra deras teknik och processer energieffektivare. Det kommer att bidra till industrins hållbarhetsmål samtidigt som det minskar kundernas driftskostnader. Våra lösningar minskar även vattenförbrukningen i gruvornas krossnings- och sorteringsprocesser.

Vårt koncept Reborn™ bidrar till att uppfylla cirkularitetsmål genom minskad materialanvändning, avfallsgenerering och totalkostnad. Vi byter ut kundens slitna konkross från Sandvik mot en ny och återanvänder den befintliga kringutrustningen. Hittills har 130 lösningar sålts till kunder inom gruv- och infrastrukturindustrin över hela världen. Vi använder även originalreservdelar för att återställa kundernas gamla utrustning, till exempel krossar, till ursprungsskick – eller till och med uppgradera dem till den senaste standarden.

Vår anläggning i Svedala, där vi tillverkar premiumdelar för krossar, är ett av världens mest hållbara mangangjuterier. Detta tack vare en innovativ process för tillverkning av manganslitdelar som använder mer än 90 procent återvunnet stål som råmaterial och inga kemiska bindemedel i sandgjutformen. Avsevärt minskad användning av icke återvunnet material i kombination med interna processförbättringar har reducerat våra CO2-utsläpp med mer än 16 000 ton per år. Teamet bakom initiativet belönades 2021 med ”Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson”.

Under året introducerade vi branschens första certifierade miljövarudeklaration (EPD) för slitdelar i mangan för krossar.

Kundens förstaval

Vårt fokus ligger på att utveckla högeffektiva lösningar som ger våra kunder mervärde genom att öka deras produktivitet, säkerhet och hållbarhet, samtidigt som det reducerar kostnaderna. Ett exempel är den nya mobila slagkrossen Sandvik® QI353 som har utformats och testats för att ge ökad produktivitet och mer driftstid, samtidigt som den reducerar bränsle- och energiförbrukningen. Våra energieffektiva produkter och lösningar för krossning, sortering, matning, brytning, rivning och återvinning i kombination med större datainsamling gör det möjligt för våra kunder att uppfylla dagens och framtidens hållbarhetskrav. Australiensiska Enviro Sand samlar till exempel in glas som tidigare har skickats till deponi. Med vår VSI-kross kan glaset nu krossas och återanvändas som konstruktionsmaterial.

Flexibilitet genom hela cykeln

Samarbete över organisationsgränserna, kontinuerliga diskussioner med kunder och prioritering av lagerhållning baserat på behov har gjort oss flexibla under ännu ett utmanande år. Vi anpassade lager efter behov och fortsatte att ha flera olika leverantörer i olika länder. På så sätt har vi lyckats hantera leverans- och försörjningsutmaningarna som berörde stora delar av världen under 2021. Vi kommer att fortsätta att ha flera leverantörskedjor i olika delar av världen för en flexibel och tillförlitlig försörjning.

Vi arbetade även med flexibilitet ur ett kostnadsperspektiv genom att ha en flexibel arbetsstyrka på våra produktionsanläggningar och genom att kontinuerligt utvärdera vår försörjningskedja. Besparingsprogrammen från 2020 resulterade i en årlig besparingstakt om 25 miljoner kronor.

En attraktiv arbetsgivare

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Anders Åkesson, EHS Manager, och Jörgen Petersson, Foundry Specialist, berättar den fascinerande historien om hur ett besparingsprogram resulterade i världens mest hållbara mangangjuteri.

Vår traditionella bransch genomgår snabba förändringar, framförallt till följd av automatisering och digitalisering. För att fortsätta ligga i framkant rekryterar vi medarbetare med digitala kunskaper inom bland annat UX-design och programvaruutveckling. Vid sidan av rekryteringarna fortsätter vi att utbilda och utveckla vår befintliga arbetsstyrka och underhålla den kärnkompetens som gör oss till det starka industriföretag vi är. Under året investerade vi i utbildningar med fokus på kompetens som behövs för att hantera en organisation med en mångfald av människor och expertis.

För att främja jämställdhet på ledande poster försöker vi inte bara att rekrytera fler kvinnor utan även att utveckla befintlig kompetens i vår organisation. Vårt mångfaldsarbete går hand i hand med inkludering och att skapa jämlika möjligheter. Affärsområdet har lanserat ett tvåvägs mentorskapsprogram och lunchföreläsningar med externa gäster med fokus på ökad mångfald och inkludering.