Människan i fokus

Människan i fokus (icon)

Vårt mål: Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet.

Framsteg

Även om de allvarliga olyckorna fortsatte att vara på en låg nivå så ökade de mindre allvarliga olyckorna i början av året. Vi genomförde kampanjer och säkerhetsmöten och analyserade de möjliga orsakerna vilket ledde till att situationen förbättrades under året. Vid årsskiftet hade till exempel Sandvik Manufacturing and Machining Solutions sin lägsta olycksfrekvens (LTIFR) någonsin. Vid vår anläggning för hydrauliska hammare i Lahtis, Finland, infördes en ergonomisk lösning som eliminerar halkningar och fall samt axelskador till följd av repetitivt arbete. Ett hydrauliskt muttersystem gör det möjligt att skruva fast tunga stycken för bearbetning utan medverkan från operatören. I Australien infördes en lösning som minimerar den manuella hanteringen vid lyft av tunga borrverktyg.