M4 Ersättningar till revisorer

 

2020

2021

PwC

 

 

Revisionsarvode

–16

–19

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

–16

–13

Totalt

–32

–32

 

 

 

Andra revisionsbyråer

 

 

Revisionsarvode

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

Skatterådgivning

–1

–2

Övriga tjänster

–23

–18

Totalt

–24

–20