En rad Förvärv

Under 2021 levererade Sandvik på sin tillväxtagenda, både organiskt och genom förvärv. Vi förvärvade 14 företag inom strategiska tillväxtområden som programvarulösningar, solida hårdmetallverktyg, markstöd och gruvplanering.

En man i arbetskläder och hjälm som står bredvid utrustning för bergförstärkning i en gruva under jord. (foto)

Förvärvet av underjordssäkerhetsföretaget DSI Underground är det näst största förvärvet i Sandviks historia.

Sandvik är ett innovationsdrivet företag som ständigt utvecklar nya kundlösningar och investerar mycket i forskning och utveckling (FoU). År 2021 investerade vi 3 682 miljoner kronor i FoU och vi har cirka 6 400 aktiva patent.

Skiftet mot tillväxt spelar en central roll i vår strategi med fokus på organisk tillväxt och förvärv. Under 2021 hade vi en stark orderingång om 108 898 miljoner kronor (86 287) och vi undertecknade avtal om eller slutförde 14 företagsförvärv. Vi har en stabil balansräkning och ett bra kassaflöde som ger möjlighet till ytterligare investeringar.

Vi fokuserar även på det digitala skiftet där Sandvik gör företag i många branscher mer produktiva och mer hållbara genom digitala lösningar, allt från automatiserade gruvor med självkörande maskiner till fabriker där verktygsdata och bearbetningsanvisningar uppdateras via molnlösningar.

Solida hårdmetallverktyg är ett snabbt växande segment där vi vill expandera. Efterfrågan drivs av övergången mot lättare material och behovet av precisionsverktyg. Det ger även möjlighet att expandera ytterligare i sektorer som verkstadsindustrin.

Förvärven förstärker våra värdekedjor inom strategiskt viktiga områden. Orange områden stärktes genom förvärv, ljus orange markerar närvaro och inom grå områden har Sandvik ingen närvaro.

Illustration som visar de fem stegen i kedjan, att Sandvik är närvarande i alla steg samt i vilka steg det skett förvärv
Illustration som visar de nio stegen i kedjan, att Sandvik är närvarande i sex av dem samt i vilka steg det skett förvärv
Runt verktyg from GWS Tool Group (foto)

Förvärvet av GWS Tool Group ligger i linje med vår ambition att växa inom runda verktyg.

En man som tittar på en bildskärm med CAM-mjukvara (foto)

CNC Software är skaparna av Mastercam, det mest använda CAM-varumärket inom industrin med cirka 300 000 installerade licenser.

Några förvärv 2021:

  • I december 2020 kommunicerade vi vår avsikt att förvärva DSI Underground, en globalt ledande leverantör av produkter för markstöd, system och lösningar för gruvdrift under jord och tunneldrivning. Det är ett område där Sandvik har haft en begränsad närvaro och förvärvet ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder ökat värde och högre säkerhet. Förvärvet är ett av våra största någonsin och slutfördes i juli 2021.
  • Vi skrev avtal om att förvärva Australien-baserade Deswik, en ledande leverantör av integrerade programvaruplattformar för digitalisering av de olika stadierna inom gruvplanering. Genom att kombinera Deswiks kunskap inom gruvplanering med vår utrustning och expertis inom automatisering skapar vi nya möjligheter att optimera våra gruvkunders värdekedjor.
  • Vi gjorde flera förvärv kopplade till programvarulösningar för tillverkningsindustrin och vi strävar efter att skapa en heltäckande bearbetningsprocess som omfattar alla moment inom design, bearbetning och analys/kontroll. Vi har ett agnostiskt förhållningssätt, vilket innebär att våra kunder kan välja att använda våra verktyg eller verktyg från våra konkurrenter. Förvärven av de USA-baserade företagen CNC Software och Cambrio samt kanadensiska ICAM Technologies Corporation ger oss en ledande global position inom datorstödd tillverkning (CAM). CNC Software är företaget bakom Mastercam, den mest använda CAM-lösningen inom industrin. Förvärven av de USA-baserade företagen DWFritz Automation och Dimensional Control Systems ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder kompletta mättekniklösningar som minskar kostnaderna och ökar kvaliteten.
  • Förvärven av GWS Tool Group i USA, 67 procent av Chuzhou Yongpu Carbide Tools i Kina och Fanar i Polen förbättrar vår globala närvaro inom området för solida hårdmetallverktyg på viktiga marknader.
  • Inom krossning och sortering förvärvade vi Kwatani, en sydafrikansk leverantör av sorteringsverk och matare för gruvindustrin. Det är en del av vår strategi att förstärka vår kapacitet inom krossning och sortering och kommer att utöka vårt sortiment med stora sorteringsverk för gruvor med hög kapacitet.
  • Sandvik Materials Technology förvärvade schweiziska Accuratech Group, en nischad tillverkare av ultrafin tråd och trådkomponenter till medicinska applikationer samt det tyska verkstadsföretaget Gerling som arbetar med precisionsrör (avslutat januari 2022). Förvärven utökar vårt erbjudande inom medicinteknik och sektorn för förnybar energi.