Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Som oberoende företag kommer Sandvik Materials Technology att ytterligare fokusera på att växa samt att skapa värde för våra aktieägare, kunder och medarbetare. En av våra största tillväxtmöjligheter ligger inom industriell uppvärmning och genom att dra fördel av den globala elektrifieringstrenden i olika industrier som vill minska sina CO2-utsläpp.

Segmentet för förnybara produkter utvecklas snabbt och vi ser potential att expandera vår rörtillverkning inom flera förnybara teknikområden, exempelvis havsbaserad vindkraft, solkraft, jordvärme, koldioxidavskiljning och vätgas. Andra intressanta tillväxtsegment är kemi- och petrokemiindustrin där Asien investerar i framförallt gasinfrastruktur och kemiindustri. Medicinsegmentet är ett annat tydligt tillväxtsegment som drivs av efterfrågan av övervakningsenheter samt mindre och tunnare material som exempelvis vår medicintråd.

Vi förväntar oss att växa organiskt främst inom våra definierade tillväxtområden och vi kommer att addera förvärv inom områden där vi ser tillväxtpotential och god lönsamhet. Vi förvärvade två företag inom våra tillväxtområden: det schweiziska företaget Accuratech Group, en nischad utvecklare och tillverkare av medicintråd och det tyska företaget Gerling GmbH (avslutat januari 2022), ett verkstadsföretag som arbetar med precisionsrör för ett flertal branscher, inklusive den snabbt växande vätgasmarknaden.

Digitalt skifte

Vi fortsatte att ha ett starkt fokus på forskning och utveckling och på digitala innovationer. Med hjälp av datasimuleringar kan vi förbättra kvaliteten och energieffektiviteten och vi har börjat använda big data för att påskynda utvecklingen av olika legeringar. Vi har även utvecklat en digital lösning som använder ansiktsigenkänningsteknik för att upptäcka ytliga defekter i mönstren inuti rör.

I år har vi ökat takten på våra e-handelssatsningar med E-Track, en digital plattform som förbättrar kundupplevelsen genom att ge åtkomst till lagernivåer, beställningsinformation, certifikat, med mera. Den nya plattformen är den första i sitt slag bland ståltillverkare och erbjuder kunder ett individuellt anpassat gränssnitt som uppfyller kraven på tillgång till information var som helst, när som helst.

Vår Sandvik Mobile Service Solutions-container fortsätter att dra till sig intresse från våra kunder. Den använder ett digitalt uppkopplat system för att kapa och forma rör enligt kundernas specifikationer. Lösningen minskar avfallsvolymerna avsevärt jämfört med konventionell leverans av standardrör och metoden leder till väsentligt mindre åtgång av material, tid och kostnader.