Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Hållbarhet är starkt integrerat i vår verksamhet. Vår största CO2-påverkan sker genom våra produkter som ökar energieffektiviteten och därmed minskar våra kunders CO2-utsläpp. Vi strävar efter att bli det mest koldioxideffektiva företaget i branschen. Vi har redan mycket låga utsläpp i Sverige (0,2 procent av landets totala utsläpp med 100 000 ton per år) och globalt släpper Sandvik Materials Technology ut 130 000 ton CO2 per år. Vi köper fossilfri el för vår verksamhet i EU och ser över avtal för ren energi för verksamheter på andra marknader.

Med vårt återvunna stål, våra produkter för högre energieffektivitet och våra lösningar som möjliggör en övergång till renare energi kan vi hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi köper tillbaka material direkt från kunder och slutanvändare och arbetar med att ytterligare öka användningen av sekundära (kasserade) råmaterial inom stålproduktionen. Vi använder i genomsnitt mer än 82 procent återvunnet stål i vår produktion.

Kundens förstaval

Sandvik Materials Technology utvecklar produkter som förbättrar kundernas energieffektivitet, produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Under 2021 förnyade vi ett nästan 20 år långt samarbete med vår strategiska affärspartner Tenaris för att tillgodose olje- och gasmarknaden. Det nya avtalet sträcker sig över fem år och avser leveranser av stålrör för oljeborrning (OCTG) med premiumkopplingar och specialstållegeringar. Vi tog emot vår första order av Sanicro® 35, ett höglegerat rostfritt stål som är extremt beständigt mot gropfrätning och kommer att leverera rör till två värmeväxlare som används i en destillationsanläggning vid ett stort raffinaderi i USA. För flera år sedan började stålproducenten Ovako att elektrifiera sina värmebehandlingsugnar med metallvärmeelement från Kanthal, Tubothal®, och hittills har företaget konverterat 14 ugnar. Kunden räknar med minskade CO2-utsläpp på uppemot 2 000 ton per år och ugn och produkternas kvalitet har förbättrats genom effektivare temperaturstyrning.

Flexibilitet genom affärscykeln

Vi fortsatte att uppvisa motståndskraft under den volatila marknaden 2021 och behöll lönsamheten pandemin till trots. Vi lyckades med detta tack vare kontinuerliga förbättringar och kostnadsbesparingar som har lett till lägre kostnadsnivåer jämfört med innan pandemin. Kortsiktigt sparade vi in på kostnader genom minskat resande och genom att reducera antalet medarbetare.

Vi fortsatte att arbeta med vårt program för optimering av verksamheten. Till exempel slutfördes nedläggningen av vår rörenhet i franska Charost, vi flyttade ur våra hyreslokaler i Hallstahammar och vi kommunicerade en stängning av vår anläggning i Sonora, USA, som en del av vår konsolidering i Nordamerika. Samtidigt utökar vi vår närvaro i Asien och under året tillkännagav vi en investering i vår anläggning i indiska Mehsana för att tillmötesgå kundernas ökade efterfrågan på hydrauliska rör och rör för instrumentering. Besparingsprogrammen från 2020 resulterade i en årlig besparingstakt om 310 miljoner kronor.

En attraktiv arbetsgivare

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Framtidens affärsverksamhet måste ta klimatutmaningar i beaktande. Som en del av sitt examensarbete analyserade Tove Engvall hur uppsamling av regnvatten kan optimera tillverkningsprocesser.

Osäkerheten till följd av pandemin var fortsatt utmanande under 2021 och vi fokuserade på kommunikation och säkerhetsrutiner. Det gjorde att vi kunde förhindra större utbrott i vår verksamhet under året.

För att kunna fungera fullt ut som ett oberoende företag 2022 har vi rekryterat till cirka 150 tjänster. Under året startade vi ett projekt för att ytterligare strukturera vårt arbete för mångfald, inkludering och jämställdhet och det kommer att lägga grunden för framtida åtgärder och initiativ. Vi påbörjade ett samarbete med Allbright-stiftelsen som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande poster. Vi startade även lokala utbildningsprogram i Sandviken för att främja jämställdhet i verksamheten.