Styrelse

Porträttfoto Johan Molin (foto)

JOHAN MOLIN

Porträttfoto Claes Boustedt (foto)

CLAES BOUSTEDT

Porträttfoto Andreas Nordbrandt (foto)

ANDREAS NORDBRANDT

Porträttfoto Stefan Widing (foto)

STEFAN WIDING

Porträttfoto Jennifer Allerton (foto)

JENNIFER ALLERTON

Porträttfoto Marika Fredriksson (foto)

MARIKA FREDRIKSSON

Porträttfoto Helena Stjernholm (foto)

HELENA STJERNHOLM

Porträttfoto Kai Wärn (foto)

KAI WÄRN

Arbetstagarrepresentanter

Porträttfoto Tomas Kärnström (foto)

TOMAS KÄRNSTRÖM

Porträttfoto Thomas Andersson (foto)

THOMAS ANDERSSON

Porträttfoto Thomas Lilja (foto)

THOMAS LILJA

Porträttfoto Erik Knebel (foto)

ERIK KNEBEL

Ändringar i styrelsen

I samband med årsstämman den 27 april 2021 valdes Andreas Nordbrandt till ny styrelseledamot och Johan Karlström, styrelseledamot, lämnade styrelsen. Erik Knebel utsågs till arbetstagarrepresentant (suppleant).

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2021.
Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.

Hedersordförande

Percy Barnevik
Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman
Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014.
Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Peter Nyllinge, Auktoriserad revisor.
Andra revisionsuppdrag: Saab AB och Getinge AB.