Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Digital tillverkning i kombination med våra premiumverktyg optimerade för lång livslängd ökar kundernas produktivitet och effektivitet samtidigt som energiförbrukningen, utsläppen och materialsvinnet reduceras. Under året lanserade till exempel Seco sitt skärverktyg Turbo™ 16, den första produkten från Sandvik som är märkt med datamatriskoder, vilket effektiviserar återvinning (se Innovationer som skapar kundvärde).

Metallpulverbaserade teknologier, som exempelvis additiv tillverkning (även kallad 3D-printning), är erkända gröna teknologier som ger många hållbarhetsfördelar. Minimalt med materialsvinn, minskad lagerhållning och färre processteg (vilket reducerar energiförbrukningen) är bara några av fördelarna. Via additiv tillverkning kan man även tillverka lättare komponenter, vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning i till exempel flygindustrin.

Vi köper tillbaka använda skär, utvinner hårdmetall och tillverkar nya verktyg. Vår kombinerade återvinningsgrad för hårdmetallprodukter och verktyg i stål var 67 procent och vår division Wolfram är världsledande inom återvinning av volframkarbid. De strategiska leveranserna av volfram för intern användning kommer att säkras ytterligare genom investeringar i ett nytt eldrivet krossnings- och transportsystem för användning under jord. Projektet kommer att slutföras under 2023 och ska minska de bränslerelaterade CO2-utsläppen med nästan 250 ton per år. Under det gångna året startade Wolfram även ett initiativ för att köpa in grön vätgas för användning i tillverkningen av volframpulver, vilket ytterligare minskar CO2-utsläppen vid tillverkningen.

Kundens förstaval

Under året öppnade vi flera Sandvik Coromant Center och Walter Center där vi visar våra produkter och lösningar samt bistår våra kunder med deras bearbetning. Vi mäter regelbundet kundnöjdheten och kan konstatera att våra kunder uppskattar att det är lätt att göra affärer med oss och att vi är tillgängliga. Sandvik Coromant har stöttat japanska Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine Limited i att förbereda sig för framtiden med CAM-baserad bearbetning. Vi bidrog med bearbetningssupport på plats, kontinuerliga förbättringar och innovativa metallbearbetningsmetoder som resulterade i minskade kostnader för kunden.

I februari skrev Sandvik-ägda TDM Systems ett samarbetsavtal om digital verktygshantering med DMG MORI, en världsledande tillverkare av produktionslösningar för skärande bearbetning. Samarbetet ger TDM möjlighet att leverera digitala lösningar för verktygshantering till kunder genom ytterligare en global säljkanal. Genom vår integrerade, öppna, molnbaserade TDM Web Catalog kan slutkunder få enkel och direkt åtkomst till verktygsdatakatalogerna från Sandvik Coromant, Seco Tools och Walter.

Flexibilitet genom affärscykeln

Vi hade fortsatt starkt fokus på effektivitet och lönsamhet under ännu ett utmanande år och agerade på förändringar i efterfrågan genom att snabbt justera våra aktivitetsnivåer och driftskostnader. Efter en strategisk översyn av Sandvik Coromant och Walter fattades ett beslut beträffande vår produktion i USA. Vi började med att flytta en del av produktionen och innovationsaktiviteterna i South Carolina för att optimera verksamheten för båda varumärkena och för att fortsätta växa inom hårdmetallverktyg i USA.

Vi konsoliderade verksamheten och slutförde nedläggningen av Sandvik Coromants anläggning i franska Orléans, vilken har påverkats kraftigt av covid-19 och framförallt av nedgången i flygindustrin. Vi avvecklade även programvarulösningarna UFab™ och PRISM™ i vår division Design and Planning Automation.

Vi fokuserar på att skapa återkommande intäkter, som prenumerationstjänster och underhållsavtal för programvaror, för att minska volatiliteten och stabilisera lönsamheten över konjunkturcykeln.

Besparingsprogrammen från 2020 resulterade i en årlig besparingstakt om 640 miljoner kronor.

En attraktiv arbetsgivare

MÖT VÅRA MEDARBETARE


Irantzu Sacristán Pérez är Global Technical Support Specialist och lever sin dröm om att göra världen till en smartare plats, en idé i taget.

Vi erbjuder våra medarbetare en säker och hållbar arbetsplats och kommer att fortsätta vårt arbete för att kunna erbjuda flexibla arbetslösningar och distansarbete. Under året öppnade vi ett nytt teknikcentrum i Stockholm för att underlätta samarbeten mellan de digitala talangerna från Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och andra affärsområden och för att locka expertis inom områden som industriell programvaruutveckling och UX-design.

Majoriteten av våra anläggningar erbjuder program för hälsa och välmående till våra medarbetare och vi har en ambitiös mångfalds- och inkluderingsagenda. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande och trygg arbetsplats, att öka antalet kvinnliga medarbetare på alla tjänster och att främja mångfald. Under året hölls webbinarium för medarbetare om fördomar, psykisk hälsa, inkluderande möten och samtal, jämställdhet och maktordningar. Ett globalt mentorprogram som omfattar både ett klassiskt mentorprogram och ett omvänt mentorskap lanserades. 80 personer deltog i den första omgången av programmet. Vår kvartalsvisa pulsundersökning mäter och följer upp medarbetarengagemanget.