Samhällsengagemang

Sandvik är involverat i en mängd olika projekt för samhällsengagemang runt om i världen. 2021 uppdaterade vi vår plattform för sponsring och samhällsengagemang för samordning med vårt företags syfte och reviderade strategi. Vi har tre fokusområden för våra samhällsprojekt: 1) Skifte mot hållbarhet – projekt relaterade till klimatförändringar, resurser, avfall eller hållbar utveckling av samhällen, 2) Digitalt skifte – projekt som bidrar till teknisk och digital kunskap, stöttar innovationer och nya idéer som bidrar till en bättre värld eller lär människor ny teknik, samt 3) Samhällsinsatser – projekt som bidrar till mångfald och inkludering, förbättrad hälsa och välbefinnande, utvecklad infrastruktur och stöttar lokalsamhällen där vi har verksamhet.

Vi ser våra samhällsprojekt som investeringar där vi kräver avtal, tydliga målgrupper och mål med mätbara resultat. Alla aktiviteter måste överensstämma med vår uppförandekod, vilket innebär att vi inte deltar i aktiviteter av politisk eller religiös karaktär, eller i projekt som kan ses som skadliga för hälsan eller miljön. Alla våra projektpartners måste underteckna Sandviks uppförandekod för leverantörer och genomgå samma screeningprocess som våra leverantörer. Som en del av våra hållbarhetsmål för 2030 uppmuntrar vi våra anläggningar att delta i samhällsaktiviteter med en positiv inverkan på samhället.