Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Elektrifiering är en mindre del av vår verksamhet idag men vi förväntar oss att den kommer att ingå i majoriteten av avtalen i framtiden. Elektrifieringen av gruvor är ett teknikskifte som minskar kundernas driftskostnader samtidigt som det förbättrar effektivitet, hållbarhet och arbetsmiljö.

Vi är marknadsledande inom bergbrytning under jord och strävar efter att bli ledande även inom dagbrott, genom riktade insatser för tillväxt, organiskt och genom förvärv. Under året slutförde vi det strategiska förvärvet av DSI Underground och dess fyra samriskföretag och kan nu erbjuda våra kunder ett komplett produktsortiment som täcker hela värdekedjan, inklusive system och lösningar för dagbrott. DSI Underground är det näst största förvärv som någonsin genomförts av Sandvik och utgör nu den nya divisionen Ground Support.

Förvärvet av DSI Underground ger oss tillgång till ett tekniskt konstruktionsteam som utvecklar nya och skräddarsydda produkter. Dessutom ökar förvärvet vår närvaro genom DSI Undergrounds 22 produktionsanläggningar över hela världen som snabbt kan anpassa produkterna efter lokala behov. I oktober slutförde vi ännu ett förvärv, Tricon Drilling Solutions, som ökar vår närvaro i Australien och vårt sortiment av bergborrningsverktyg. Tricon kommer att vara en fristående affärsenhet inom vår division Rock Tools.

Digitalt skifte

Vi leder industrin i skiftet mot elektrifiering, digitalisering och automatisering genom uppkopplade produkter och lösningar. Genom digitalisering och automatisering kan vi samla in data vilket stöder operatörer och gruvor vid planering, produktion och uppbyggnad av gruvan. Denna data bidrar till ökad genomströmning och optimering av arbetsuppgifter.

Våra digitala lösningar stöder även användningen av vår utrustning, som fjärrstyrning, och ökar medarbetarnas säkerhet. Vår data bidrar till att förutse kommande underhållsbehov, vilket förlänger utrustningens livslängd. Med digitala övervakningstjänster kan gruvorna kontrollera maskinparkens status vilket minskar risken för fel.

Förvärvet av Deswik, en marknadsledande och snabbväxande programvaruleverantör för gruvplanering, ger oss tillfälle till stark tillväxt inom strategiska områden genom att täcka in delar uppströms i värdekedjan och kunna erbjuda heltäckande optimeringslösningar. Deswik kommer att vara en del av den nya divisionen Digital Mining Technologies.