Vårt erbjudande

Skärande bearbetning

Vårt kompletta sortiment av verktyg för skärande bearbetning och verktygssystem, inklusive agnostiska programvaror för verifiering och optimering, gör det möjligt för våra kunder att optimera tillverkningen av högkvalitativa komponenter.

Fräsning

Fräsning är subtraktiv bearbetning med hjälp av roterande skär. Fräsning kan utföras på plana ytor och mot skuldror för att skapa spår, kugghjul eller avancerade 3D-former. Fräsning används för att tillverka exempelvis landningsställ och turbinblad till flygplan.

Svarvning

Vid svarvning används ett enpunktsverktyg för att generera cylindriska och rundade former. Verktyget är stationärt men arbets-stycket roterar.

Borrning

Det finns en rad egenskaper att ta hänsyn till vid borrning, exempelvis noggrann positionering, hålgeometri och ytjämnhet. Vårt borrsortiment är utformat med fokus på optimal hålkvalitet.

Digitala lösningar och programvaru-lösningar

Genom automatisering, hantering av verktygsdata, CAD/CAM-lösningar, bearbetningsövervakning och optimerade tillverkningsprocesser vill vi integrera digitala system på ett agnostiskt sätt. Då kan alla delar av verkstaden kommunicera genom hela processen, från offert till verifiering. Detta ger snabbare design- och planeringsprocesser av högre kvalitet. Dessutom minskar det avfallsvolymerna och bidrar till en mer hållbar tillverkning.

Additiv tillverkning

Vi har ledande expertis längs med hela värdekedjan för additiv tillverkning (3D-printning) och erbjuder tjänster inom additiv tillverkning samt marknadens bredaste sortiment av pulverlegeringar. Additiv tillverkning har tydliga hållbarhetsfördelar som minimalt materialavfall, mindre lagerhållning och färre processteg, vilket även reducerar energiförbrukningen.

Industriell mätteknik

Industriell mätteknik är en tredimensionell kvalitetssäkring och så kallad reverse engineering-process inom tillverkningsprocessen. Sandviks erbjudande omfattar agnostiska programvaror, automatisering och styrning av robotteknik, samt non-contact-inspektion, kombinerat med monteringsautomation.