IF11 Samhällsengagemang

Vår plattform för samhällsengagemang består av fyra områden: Innovation, Utbildning och kompetens, Hälsa och säkerhet samt Lokal möjliggörare. Vartannat år samlar vi in information om våra projekt för samhällsengagemang och den senaste genomfördes 2019. Vi var då engagerade i cirka 250 projekt.

Under 2020 engagerade sig Sandvik i ett antal aktiviteter över hela världen med anknytning till coronapandemin. Insatser varierade från att skänka personlig skyddsutrustning till sjukhus och äldreboenden till att skänka mat och hygienkit till utsatta människor som påverkats av pandemin.

Samhällsprojekt per område 2019

Samhällsprojekt per område 2019 (tårtdiagram)

Samhällsprojekt per region 2019

Samhällsprojekt per region 2019 (tårtdiagram)