GRI

Översikt

Hållbara Lösningar skapar Värde

Sandvik gjorde goda framsteg i arbetet med hållbarhetsmålen. Vi minskade CO2-utsläppen med 16,4 procent och gick med i Science Based Targets initiative med ett löfte om att uppnå nollutsläpp senast 2050. Vårt största bidrag till hållbarhet sker genom våra produkter och vi har lanserat flera nya lösningar som gör våra kunder mer hållbara.

Våra hållbarhetsmål fram till år 2030 innefattar en övergripande strategi som inkluderar kunder, leverantörer och den egna verksamheten.

Vi lanserade flera nya elektriska gruvfordon (BEV), till exempel Sandvik® TH550B, en truck med ett system som underlättar batteribyten. Elektriska fordon minskar utsläpp, buller och värme i gruvorna. Vi introducerade även en metod för att märka hårdmetallskär med datamatriskoder (liknande QR-koder). Det ger möjlighet att lagra detaljerad produktinformation som kan effektivisera återvinningen av verktyg och göra processen mer exakt. Vi bidrar även till ökad livskvalitet med till exempel vår ultratunna medicintråd för bland annat pacemakers och hörselimplantat.

Fem möjliggörare som hjälper oss uppfylla hållbarhetsmålen

En S-formad illustration som innehåller rubriker för våra hållbarhetsmål och ordet möjliggörare

1. Prestationshantering

Hållbarhetsmålen integrerades i prestationshanteringssystemen under 2021.

2. God bolagsstyrning

Vår uppförandekod och ramverket för bolagsstyrning, The Sandvik Way, stöder en välfungerande och effektiv bolagsstyrning. Uppförandekoden uppdaterades år 2021 i linje med vår strategi och 97 procent av medarbetarna har utbildats i koden.

3. Transparens

Vi driver förändring genom att vara öppna med våra framsteg, lärdomar och arbetssätt. År 2021 uppdaterade vi vårt avfallsmål för ökad transparens.

4. Mästare på förändring

Varje år belönas de bästa hållbarhetsinnovationerna inom företaget med “Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson”. År 2021 gick priset till Sandvik Rock Processing Solutions för sitt program för återvinning av konkrossar.

5. Nav för idéer

Vi uppmuntrar våra medarbetare att föreslå hållbara idéer eller innovationer via en IT-plattform. Under året avslutades tre pilotprojekt och konceptet rullas ut i organisationen.