GRI

Dialog med analytiker

26 analytiker följer Sandvik regelbundet. Här är några av deras vanligaste frågor under 2021 och våra svar.

F: Sandvik gjorde många förvärv i år, vad är den strategiska logiken bakom dessa och bör vi förvänta oss den här förvärvstakten framledes?

S: Vår strategi om skifte mot tillväxt omfattar ett antal viktiga initiativ som kommer att driva tillväxt, organiskt och genom förvärv. De förvärv som gjordes i år fyller luckor i vårt erbjudande, lyfter fram kärnan i vår portfölj och den regionala exponeringen och påskyndar vårt digitala skifte, vilket kommer att stärka våra positioner. Några exempel: Förvärvet av Deswik, en ledande leverantör av programvara för gruvplanering som är ett område med hög tillväxt. Med Deswik fyller vi en lucka i vårt erbjudande och får en tidigare närvaro i våra kunders värdekedja. Det ger nya möjligheter att tillhandahålla helhetslösningar för våra kunder och bidrar till att göra deras verksamhet mer hållbar och effektiv. Andra exempel är förvärven av CNC Software och Cambrio inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Med dessa har vi etablerat en ledande position inom datastödda bearbetningsprogram, CAM (Computer Aided Manufacturing). CAM är en vital del i den digitala tillverkningsprocessen som möjliggör nya och innovativa lösningar inom automatiserad tillverkningsdesign. Vi genomförde i år en större andel förvärv och tidigare än vad som ursprungligen förväntades. Vi kommer fortsatt att söka värdehöjande möjligheter som ytterligare stärker vårt erbjudande och bidrar till lönsam tillväxt.

F: Ni säger att ni har etablerat en ledande position inom CAM, hur ska Sandvik tävla mot andra starka, etablerade varumärken och hur ska ni skapa synergier mellan affären för metallbearbetning och mjukvaruverksamheten?

S: CNC Softwares varumärke Mastercam är det mest använda CAM-varumärket i branschen med cirka 300 000 licenser runt om i världen. I kombination med vårt befintliga erbjudande kommer vi att vara en ledande aktör på den totala CAM-marknaden. Med vårt omfattande kunnande inom komponenttillverkning, ledande erbjudande och starka kundrelationer har vi mycket goda förutsättningar att spela en ledande roll. Vi kommer att konkurrera men också arbeta tillsammans med andra aktörer inom detta område. Synergierna mellan skärande verktyg och mjukvara handlar om korsförsäljning och längre fram en marknadsmodell med Sandvik som leverantör av helhetslösningar inom tillverkning.

F: Verksamheten inom gruvor, krossning och sortering fortsatte att nå rekordhög orderingång. Var i gruvcykeln befinner vi oss och vad bör vi förvänta oss när det gäller nivåer framöver?

S: Vi har sett en stark underliggande efterfrågan under året, driven av höga råvarupriser. Vi förväntade oss att efterfrågan under det första kvartalet skulle dämpas något, men det gjorde den inte. Vi tror att vi fortsatt kommer att se en solid underliggande efterfrågan och på längre sikt tror vi att efterfrågan på de metaller som Sandvik har hög exponering mot, till exempel elektrifieringsmetaller, kommer att vara fortsatt god, understödd av samhällets ambitioner att minska CO2-utsläppen.

F: Den ökade andelen elektriska fordon ses som negativ för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Ni hävdar att ni redan delvis motverkar den negativa effekten?

S: Vi tog stora steg i att addera digital kompetens till vårt erbjudande, särskilt inom vårt affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions. Deras marknad inom designplanering och automation, additiv tillverkning och industriell mätteknik förväntas växa med minst 10 procent aggregerad tillväxt (CAGR). Om vi gör en konservativ uppskattning om en hög ensiffrig organisk tillväxt för den här affären adderar det 1 procent CAGR till Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, vilket därigenom motverkar den uppskattade negativa effekten från elektriska fordon. Vidare siktar vi på att bli ledande inom runda verktyg, ta marknadsandelar i Asien och i mellansegmentet. Vi är övertygade om att ett skifte till dessa tillväxtområden kommer att bidra positivt och mer än väl kompensera för den negativa effekten.