M5 Forskning och utveckling

 

2020

2021

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–1 386

–1 496

Kvalitetssäkring

–35

–36

Totalt

–1 421

–1 532

 

 

 

varav kostnadsfört totalt

–1 421

–1 532

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–1 386

–1 496