Vårt erbjudande

Rörprodukter

Vårt breda sortiment av rörprodukter med korrosionsbeständiga legeringar ger effektivare och tillförlitligare industriella processer. Vårt superduplext rostfria stål har blivit industristandard för rör genom hög korrosionsbeständighet, tillförlitlighet och förmåga att klara extrema temperaturer och tryck. Våra ånggeneratorrör finns i fler än 100 kärnkraftsreaktorer runtom i världen. Våra sömlösa rör av rostfritt stål, Pressurfect®, är utvecklade för bensinmotorer med direktinsprutning, och minskar bränsleförbrukningen väsentligt. Vi är en marknadsledande leverantör av titanrör för hydrauliksystem i flygplan. Våra robusta, lätta och tunna rör bidrar till att minska det genomsnittliga koldioxidavtrycket per flygpassagerare.

Stänger och ämnen

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av rostfria stänger och ämnesrör för bearbetning. Vårt program inkluderar även ihåligt borrstål för tillverkning av bergborrstänger med topphammare. Sanmac® är vår familj av lättbearbetade rostfria stål. Kunder med höga krav uppskattar Sanicro® 825 (Alloy 825) stång- och ämnesrör som en smart, kostnadseffektiv lösning. I programmet ingår också smidda, valsade, runda eller kvadratiska stränggjutna ämnen i många olika material som rostfritt stål, rostfritt duplexstål och nickellegering, samt göt och stränggjutna klena ämnen.

Uppvärmningsteknik

Våra produkter och material för elektrisk uppvärmning som säljs under varumärket Kanthal® används i första hand för generering, mätning och styrning av värme i industriugnar och processvärmesystem samt i hemelektronik. Elektrisk uppvärmning är mer energieffektivt än fossila alternativ och släpper inte ut någon CO2 om förnybar energi används. Det skapar dessutom en renare och säkrare arbetsmiljö för medarbetarna. I takt med att energiintensiva industrier som stål, cement, batterier och petrokemi – varav alla är beroende av högtemperaturprocesser – allt mer strävar efter att sänka sina CO2-utsläpp och uppnå en helt fossilfri värdekedja, ökar efterfrågan på elektriska värmelösningar.

Medicinska lösningar

De ultrafina medicintrådar och trådbaserade komponenter som marknadsförs under varumärket Exera® används i medicinska lösningar som förändrar, och till och med räddar, människoliv. Tråden är utformad för att känna av, stimulera och överföra signaler inuti eller utanför människokroppen. Den kan därför användas i de fjärrövervakningsfunktioner som i allt högre grad ingår i framtidens medicinska enheter. Typiska tilllämpningar är pacemakrar, glukosmätare för diabetesvård och djup hjärnstimulering.

Bandstål

Som världsledande utvecklare och tillverkare av högvärdigt precisionsbandstål erbjuder vi ett brett utbud av avancerat rostfritt stål och speciallegeringar. Vi levererar material för de mest krävande tillämpningarna med precisionsbandstål, bland annat till den medicinska sektorn, kompressorindustrin och till konsumentprodukter. Med ett genomsnitt på mer än 82 procent återvunnet stål i våra material bidrar vi till att kundernas slutprodukter, som skalpeller, rakblad, kniveggar och kompressorventilstål, blir mer hållbara. Under 2021 lanserade vi ett nytt material för kompressorindustrin som gör det möjligt att konstruera mer energieffektiva kompressorer, vilket minskar CO2-utsläppen.

Belagt bandstål

Sandvik Materials Technology har under flera år investerat i forskning och utveckling av bränslecellmaterial. Vi har en unik, storskalig produktionsanläggning i Sandviken och erbjuder banbrytande teknik för industriell beläggning av spolar för bränsleceller för att undvika den kostsamma behandlingen av enskilda plattor. Vår tillverkning av belagda band sker med avancerade, miljöanpassade processer utan utsläpp i luft och vatten. En bränslecell är en energiomvandlare som kan användas för att skapa elektricitet och värme ur vätgas och energiomvandlingen sker utan förbränning. Det enda utsläppet är rent vatten.