Cirkularitet

Cirkularitet (icon)

Vårt mål: Mer än 90 procent cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot mer cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet, sträva efter slutna kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Framsteg

Vi arbetar för ökad cirkularitet genom att använda mer av spillet i produktionen. Vi köper tillbaka våra kunders använda hårdmetallskär, borrkronor och borrverktyg, och återvinner dem till volframpulver och nya verktyg. Den kombinerade återvinningsgraden för våra hårdmetallprodukter och stålverktyg var 67 procent och vi arbetar hela tiden med att ta tillbaka och återvinna använda hårdmetallprodukter från våra kunder. Vår innovativa process för tillverkning av manganslitdelar för konkrossar använder mer än 90 procent återvunnet stål som råmaterial. Mer än 82 procent av vårt stål är tillverkat av återvunnet material. Under året ersatte vi fossilbaserade transportförpackningar med biobaserad och återvunnen plast och vi kommer att fortsätta att leta efter leverantörer som erbjuder liknande alternativ. Vårt Reborn-koncept innebär att vi återställer eller uppgraderar kundernas gruvutrustning vilket minskar materialåtgång och avfall.