GRI

Översikt

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Skiftet mot tillväxt tog fart genom ett flertal förvärv inom programvara för tillverkning, industriell metrologi och hårdmetallverktyg. Förvärven resulterade i ett uppdaterat intäktsmål 2025 för Sandvik Manufacturing Solutions. Återhämtningen fortsatte, trots en negativ påverkan från utmaningar i leverantörskedjan och pandemin.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions förenar världsledande verktyg, skärande metallbearbetning och industriellt kunnande med det senaste inom digital tillverkning och programvarulösningar, samt banbrytande teknik som additiv tillverkning och industriell mätteknik. Vårt heltäckande digitala erbjudande är agnostiskt och det automatiserar och kopplar samman värdekedjan för komponenttillverkning – från design och planering till förberedelse, produktion och verifiering.

Den 1 januari 2021 skapade vi två affärsområdessegment med starka synergier men olika utmaningar och möjligheter. Sandvik Machining Solutions omfattar lösningar för skärande metallbearbetning, inklusive traditionell metallbearbetning med varumärkena Sandvik Coromant, Walter, Wolfram, Seco och Dormer Pramet. Sandvik Manufacturing Solutions omfattar digital tillverkning och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik i tre divisioner: Design and Planning Automation, Additive Manufacturing och Industrial Metrology.

Marknadsöversikt

Marknaden var fortsatt påverkad av covid-19 i början av året där flygindustrin och energisegmentet drabbades hårdast. Vid halvårsskiftet började marknaden att återhämta sig, till stor del tack vare verkstadsindustrin. Orderingången från flygindustrin och energisektorn fick ett uppsving under årets andra hälft men ligger fortfarande på lägre nivåer än innan pandemin. Utmaningar i leverantörskedjan påverkade vår verksamhet, framförallt under det andra halvåret. Trots en växande underliggande efterfrågan från fordonsindustrin var produktionsvolymerna lägre till följd av halvledarbristen.

Vi såg positiva kundtrender uppstå under pandemin: Kunderna påskyndade sina digitala strategier för att underlätta distansarbete och för att bli mer kostnadseffektiva efter nedgången.

2021 i siffror

Intäkter per kundsegment

Cirkeldiagram som visar intäkter per kundsegment. Topp 3 är: Verkstad 49 %, Fordon 20 % och Flyg 9 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Cirkeldiagram för intäkter per marknadsområde. Topp 3 är: Europa 53 %, Nordamerika 22 % och Asien 21 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2020

2021

Orderingång

32 677

37 680

Intäkter

32 477

36 681

Justerad EBITA1)

6 281

8 183

Justerad EBITA-marginal1), %

19,3

22,3

EBIT

4 606

8 058

EBIT-marginal, %

14,2

22,0

Justerad EBIT1)

6 100

7 803

Justerad EBIT-marginal1), %

18,8

21,3

Avkastning på sysselsatt kapital, %

14,6

21,6

Antal medarbetare2)

17 301

20 435

Könsfördelning (män/kvinnor), %

79/21

78/22

Kvinnor i ledande befattning, %

17,7

18,9

Olycksfrekvens (LTIFR)

1,3

1,2

Total olycksfrekvens (TRIFR)

2,5

2,3

1)

Justerat för jämförelsestörande poster om 255 miljoner kronor under 2021 (–1 494).

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Översikt

Produktportfölj

Vi erbjuder kunderna ett ledande och hållbart sortiment som levereras via flera divisioner och varumärken i form av metallbearbetningsverktyg, lösningar för digital tillverkning och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik.

Marknadsbeskrivning

Skärande verktyg utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna, men har stor betydelse för produktiviteten. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Global tillverkning
  • Materialevolution
  • Nya tillverkningstekniker
  • Komplex komponentdesign och funktioner
  • Hållbarhet
  • Automatisering

Konkurrenssituation/större konkurrenter

  • Konkurrenter i premiumsegmentet: IMC-gruppen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)
  • Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia), Zhuzhou
  • Inom programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik: en blandning av större konkurrenter och mindre, nischade aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning cirka 55–60 procent. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning överväger i Europa. I Asien övervägande försäljning via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet, och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv inom kärnverksamheten. Expansion inom digitala lösningar och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik som stärker kundernas värdekedjor.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på marknaden för skärande bearbetning i allmänhet, i huvudsak förändringar i kundernas beteende, förvärvsrelaterade risker, strukturella förändringar inom branschen, informationssäkerhetsrisker och risker kopplade till regelefterlevnad.