Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Förvärvshastigheten ökade under året. De förvärvade företagen kommer att stärka vår position inom växande industrisegment och de kommer att bredda vårt sortiment, vår digitala kapacitet och vår geografiska närvaro. Solida hårdmetallverktyg är ett prioriterat tillväxtområde och under 2021 förvärvade vi den polska tillverkaren Fanar och 67 procent av Chuzhou Yongpu Carbide Tools, en kinesisk tillverkare av hårdmetallverktyg i premiumsegmentet. Vi förvärvade även den amerikanska tillverkaren av hårdmetallverktyg GWS Tool Group som kommer att öka våra marknadsandelar på den nordamerikanska marknaden.

Ett antal förvärv genomfördes för att utöka vår kapacitet inom digital tillverkning och programvarulösningar. Till följd av det har vi uppdaterat vårt intäktsmål för Sandvik Manufacturing Solutions från 4 miljarder kronor fram till 2025 till 6 miljarder kronor och har som mål att nå en rörelsemarginal (EBITA) på 20 procent år 2025.

Under 2021 förvärvade vi tre leverantörer av CAD/CAM-programvarulösningar för tillverkningsindustrier: Cambrio, CNC Software och iCAM. Förvärven ligger i linje med vårt strategiska fokus på att växa inom digital tillverkning för komponenttillverkning och att kunna dra fördelar av datainsamling för verktygsoptimering. Cambrio är ett ledande företag med ett heltäckande sortiment av CAD/CAM-programvaror för tillverkningsindustrin. CNC Software är företaget bakom Mastercam, det mest använda varumärket för datorstödda bearbetningsprogram (CAM) i branschen, och iCAM levererar lösningar som kan översätta CAM-data till optimerad kod för CNC-bearbetningar. Våra förvärv av DWFritz Automation och Dimensional Control Systems (DCS) kompletterar och utökar vårt erbjudande inom industriell mätteknik. DWFritz Automation är ledande inom produktionsintegrerad mätteknik och höghastighets-, högvolyms-, och non-contact-inspektion, kombinerat med monteringsautomation, medan DCS är en ledande global leverantör av dimensionell mjukvara för kvalitetssäkring, samt service och kalibrering av mätmaskiner.

Digitalt skifte

Vårt unika marknadskoncept är att erbjuda våra kunder sömlösa, heltäckande lösningar som ger hög produktivitet, hög kvalitet och minimalt materialsvinn. Genom våra automatiserade, uppkopplade och självlärande tillverkningsprocesser fortsätter våra kunder att vara konkurrenskraftiga och blir mer hållbara.

Vårt digitala erbjudande förbättrar kundernas hållbarhet på flera sätt. Användningen av digitala tvillingar och lösningar för hantering av verktygsdata bidrar till mer förutsägbara slutresultat vilket förbättrar produktiviteten och minskar materialsvinnet. Våra lösningar för produktionsintegrerad mätteknik förbättrar resultatkontrollen, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten och minskar avfallet. De digitala lösningarna från Sandvik Manufacturing Solutions är öppna och agnostiska för bearbetningsverktyg eller programvaror från andra leverantörer för enkel användning. Vi ser en mycket stor tillväxtpotential eftersom många aktörer inom tillverkningsindustrin ännu inte har påbörjat sin resa mot digitalisering.