GRI

Medarbetare

Sandvik erbjuder en arbetsplats präglad av mångfald och inkludering, rättvis ersättning och arbetsvillkor som respekterar individens behov. Sandvik har en People policy som återspeglar Sandviks engagemang för våra medarbetare och beskriver vad medarbetarna kan förvänta sig av oss i förhållande till hur vi attraherar, utvecklar och behåller våra medarbetare och i förekommande fall hanterar avslutande av anställningen.

Ledarskapsutveckling

Våra chefer spelar en avgörande roll för att få team att växa och leverera resultat. Vår ledarskapsmodell och våra globala ledarprogram sätter tydliga förväntningar på såväl ledarförmåga som beteende.

Unga talanger

Genom vårt Global Graduate Program attraherar vi och utbildar unga professionella i olika delar av Sandvik. Ett av huvudsyftena med programmet är att utveckla och förbereda kandidater för framtida nyckelpositioner och efter programmet återfinns de i olika roller inom vår verksamhet.

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är viktiga delar av vår People-strategi och en del av Sandviks 2030-mål.

Ansvaret för implementering och kommunikation av 2030-målen ligger på verksamheten, bland annat att säkerställa resursbehov och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse. Sandvik har ett mångfalds- och inkluderingsnätverk med representanter från affärsområden och koncernen med syfte att tillsammans utveckla en diversifierad organisation och en inkluderande kultur. Nätverket samarbetar om gemensamma initiativ och delar goda exempel och erfarenheter.