Klimat

Klimatförändring (icon)

Vårt mål: Halverad CO2-påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för att nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Framsteg

Trots ökade produktionsvolymer under året minskade våra utsläpp av växthusgaser med 16,4 procent. Det beror till stor del på inköp av fossilfri el utanför Europa. Vi fortsätter att minska våra kunders utsläpp och bränsleförbrukning genom våra produkter, till exempel med borrsystemet Top Hammer XL som lanserades under 2021. Det ger väsentligt minskad bränsleförbrukning och borrningskostnader samtidigt som produktiviteten ökar. Vår produktionsanläggning i finska Åbo har installerat en lågenergiteknik som minskar energiåtgången och omvandlar skadliga kväve- och svaveloxider till miljöneutrala ämnen.

Illustration som visar vår påverkan längs med värdekedjan som täcker leverantörer, våra verksamheter och kunder
Illustrationen visar den ungefärliga fördelningen av koldioxidutsläpp.