Innovationer som skapar Kundvärde

I 160 år har vi utvecklat unika material och legeringar. Vi kommer även i framtiden att ha ett starkt fokus på forskning och utveckling för att utöka vårt sortiment inom områden med hög tillväxt. Vi kontrollerar hela leverantörskedjan, från forskning och utveckling över smältning till färdig produkt, och erbjuder våra kunder allt de behöver på ett ställe.

Det strategiska samarbetet mellan Kanthal och Hybrit (ett initiativ av SSAB, LKAB och Vattenfall) möjliggör en helt fossilfri värdekedja för stål. Det svenska initiativet ska ta fram världens första teknik för fossilfri ståltillverkning. Kanthal har utvecklat en storskalig lösning för elektrisk uppvärmning för projektet där stora volymer vätgas värms upp till 1 000°C. Den nya, skalbara teknologin har potential att användas inom cementindustri, petrokemisk industri och andra energiintensiva industrier.

Under året lanserade vi Freeflex™, ett härdat och tempererat martensitiskt rostfritt kompressorventilstål med en unik kemisk sammansättning. Denna nästa generationen ventilstål gör det möjligt för våra kunder att utveckla energieffektivare kompressorer samtidigt som mindre material går åt för att tillverka kompressorerna. Vi ser en växande efterfrågan på vitvaror och hemelektronik och kommer att fortsätta vårt arbete med att utveckla nya material för denna industri.

Under 2021 samarbetade vår produktionsenhet i Zhenjiang, Kina, med en tillverkare av spiralformade värmeväxlare. Denna högeffektiva högtrycksvärmeväxlare med spiraler är främst inriktad på kemi-, petrokemi- och gassegmenten. Den största utmaningen för kunden var att skapa långa, sömlösa rör med tunna väggar som kan böjas och vridas och som klarar de höga tryck som krävs i uppbearbetningsanläggningar för vätgas. Projektet kommer att leda till ökad användning av tekniken med spiralformade värmeväxlare då den ökar effektiviteten och energibesparingarna för slutanvändaren.

(foto)
Fossilfri stålproduktion är på väg att bli verklighet. Kanthal bidrar med nya lösningar för elektrisk värmning.