M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

 

2020

2021

Långfristiga fordringar

 

 

Derivat

16

Övriga räntebärande fordringar

12

10

Totalt

12

26

 

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

Derivat

65

Övriga icke räntebärande fordringar

415

355

Övriga räntebärande fordringar

0

0

Totalt

415

420